eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.476

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 386
Nummer: 476


<-Forrige . Indhold . Næste->

476.

19 Feb. 1579.

En fremmed Skræder fritages for at indtræde i Laget.

Wij Frederich etc. giøre alle witterligt, att wij aff vor synderlige gunst och naade haffue wnt, beuilgett och tillat och nu med thette wort obne breff wnde, beuilge och tillade, at thenne breffuisere Gert von der Landtwehr maa bo sette sig wdj wor kiøpsted Kiøpnehaffn och ther frij och wbehindret bruge sit handwerck, som er skredder embede, och icke besueris med miere end en gylden at giffue wdj lauget effther wor receszes liudelse, och siiden skall hand were forskonet for ald thieris laug och laugs ret paa wiidere beskeed, dog skall hand were borgemester och raad hørig och liudig och wdj alle andre maade opholde borgerlig thynge thill os och byen, som andre hans medborger effther hans effne och formue. Thi forbiude wij etc. Actum Koldinghus thend xix februarij aar etc. mdlxxix.

Sæl. Registre XII. 3.

II s.386

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man aug 4 18:06:17 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top