eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.472

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 384-385
Nummer: 472


<-Forrige . Indhold . Næste->

472.

2 April 1578.

Hofprædikanten M. Kristoffer faar Skøde paa en Gaard mellem Magstræde og Lærstræde ved Vandmøllen.

Wij Frederich thend anden etc. giøre alle witterligt, att wij aff wor synderlig gunst och naade haffue wnt, skiøtt och giffuett och nu med thette wort obne breff wnde, skiøde och giffue os elskelige, hederlig och hoglert mand mester Christoffer, wor hoffprediger, och hans arffuinge, en wor och kronens gaard och grund, tilhørde Anduorschouff closter, liggendis her wdj wor kiøpsted Kiøpnehaffn wed Wandmøllen med the boder, som tilhørde samme gaard, och strecker sig samme gaard och boder først wdj breden op till Magestredit paa thend syndre ende fran Karll Bryskis gaard och iord paa thend øster siide till thend boelig, som skipper Lauritz Kruse nu wdj boer, paa thend wester siide xxxvj alne ij quarter ij fingersbrett, wdj breden mit offuer fra Karll Bryskis gaard och jord paa thend øster siide och Mogens Jensens gaard och jord paa thend wester siide aff øster wdj wester xxxvj alne j quarter, wdj breden till algaden, som er till Leerstredet paa thend nørre ende, Karll Bryskis gaard och jord paa thend øster siide och Anders Nielsen Brøgers gaard och jord paa

II s.384

thend westre siide aff øster j wester xxiij alne j kuarter j fingerbret, och er lengden egiennom jorden emellom begge gaderne fran Magstredet och ind till Leerstredit aff synder j nør lxxxj alne j quarter, huilcken forskrefne gaard osv. Actum Kiøpnehaffn thend ij aprilis aar etc. 1578.

Sæl. Registre XI. 365.

II s.385

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man aug 4 18:03:23 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top