eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.466

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 381
Nummer: 466


<-Forrige . Indhold . Næste->

466.

2 Marts 1578.

Jesper Skammelsen faar Skøde paa en Gaard ved Vandkonsten. Jfr. Nr. 408.

Wij Frederich thend anden etc. giøre alle witterligt, att wij aff wor synderlig gunst och naade saa och for throschaff och willig thieniste, som os elskelige Jesper Skamelsen, wor kieldersuend, os her till giort och beuist haffuer och her effther throligen giøre och beuise maa och skall, haffue wnt, skiøt och giffuett och nu med thette wort obne breff wnde, skiøde och giffue forskrefne Jesper Skamelsen en wor och kronens gaard och grund wdj wor kiøpsted Kiøpnehaffn liggendis wed Wandkonsten, kaldis Gaasbrygergaard, som Emanuell Smed nu iboer, och strecker seg samme gaard wdj lengden fran algaden och ind till Frandtz Ibsens gaard, jord och hefft aff sønder och j nør xxj alne ij quarther, wdj breden paa thend synder siide wd till algaden emod graffuen fran Matz Wandensters gaard och jord och ind till fru Birgethe Bildis jord och boeder aff Øster och j wester xxxij alne ij fingersbrett, wdj breden bag paa jorden vd med Frandtz Ibsens jord och boeder paa thend nørre siide aff Øster och j wester xxxiiij alne j quarther, huilcken forskrefne gaard, hus och grund osv. Actum Anduordschouff closter thend ij dag martij aar etc. mdlxxviij.

Sæl. Registre XI. 350.

II s.381

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man aug 4 18:00:45 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top