eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.464

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 380-381
Nummer: 464


<-Forrige . Indhold . Næste->

464.

19 Feb. 1578.

Hospitalsforstanderen Hr. Kristoffer maa arve sin Hustru.

Wij Frederich thend anden etc. giøre alle witterligt, att efftherthj os elskelige, hederlige mand her Christoffer N., hospitals forstandere wdj Hellig giest hus wdj wor kiøpsted Kiøpnehaffn, haffuer berett for os, huorledis hans høstru for ett aar siiden och mere er død och affgangen wden arffuinge, och samme arff effther slig leylighed nu att were os tilfalden, efftherthj ingen rett arffuinge ere komne och ther

II s.380

om anfordret inden aar och dag, huorfor hand wnderdanigst er bebegierendis, att wij hannom wille efftherlade at mue beholde huis arff wdj boe och boeschaff, som wdj saa maade thil os er falden effther forskrefne hans høstru, tha haffue wij aff wor sønderlig gunst och naade wnt, beuilget och tillat och nu med thette wort obne breff wnde, beuilge och tillade, att forskrefne her Christoffer N. maa nyde och beholde for sig och sine arffuinge ald huis arff wdj boe och boeschaff, som os effther forskrefne hans høstru wdj saa maade er tillfalden. Thi forbiude wij etc. Actum Frederichsborg thend xix februarij aar etc. mdlxxviij.

Sæl. Registre XI. 346.

II s.381

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man aug 4 17:59:54 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top