eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.462

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 380
Nummer: 462


<-Forrige . Indhold . Næste->

462.

24 Nov. 1577.

Jakob, den Franzoske Skomager, faar en aarlig Løn af Kongen. Jfr. I. S. 487.

Wij Frederich thend anden etc. giøre alle witterligt, att efftherthj thenne breffuiser Jacob Frantzos, skomager wdj wor kiøpsted Kiøpnehaffn, paa hans egen omkostning tiit och offthe effther wor befallinge foraarsagis at reyse till os, huor wij holde wort hoffleigre, och theroffuer forsøme sig paa hans nering och biering, tha haffue wij aff wor synderlig gunst och naade wnt, beuilgit, tillat och nu med thette wort obne breff wnde, beuilge och tillade aarligen her effther at wille lade giffue och fornøye hannom aff wort renthekamer xx gamell daller, en seduanlig hoffkledninge och at holde hanom frij hus och waaninge fore eller wdj thett sted fornøye hanom saa mange pendinge, hanom effther hans leylighed behoff giøris till husleye, till saa lenge wij anderledis ther om tilsigendis worder. Thi bede wij och biude wor renthemester, thend som nu er eller her effther komendis worder, paa wore wegne aarliigen at fornøye forskrefne Jacob Frantzos forskrefne xx gamble daller, hoffkledninge eller husleie, indthil hand med bequem whoning bliffuer forsørgett, effther som forskreffuit staar, och ingen hinder eller forfang at giøre hannom ther paa wdj nogre maade wnder wor hyldeste och naade. Actum Frederichsborg thend xxiiij nouembris aar etc. mdlxxvij.

Sæl. Registre XI. 331.

II s.380

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man aug 4 17:58:53 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top