eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.455

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 373
Nummer: 455


<-Forrige . Indhold . Næste->

455.

28 April 1577.

Daniel Simlebager fritages for at være i noget Lag.

Wij Frederich thend anden etc. giøre alle witerligt, at wij aff wor synderlig gunst och naade haffue vnt, beuilgett och tillat och nu med thette wort obne breff vnde, beuilge och tillade, at thenne breffuisere Daniell Simlebagere maa framdellis hereffther bliffue boendis wdj wor kiøpsted Kiøpnehaffn och ther samestedtz wbehindrit bruge forskrefne hans embede och søge hans nering och biering som andre wore vndersotte, borgere samestedtz, och icke hand aff borgerne ther vdj byen at schulle tiltrenggis at were wdj laug med thennom, till saa lenge wij anderledis ther om tilsigendis worder. Doch schall hand were forplicht altiid at holde guod simlebrød fall och icke for anden kongelig eller bys thynge at were frij och forskonit, men thend effther hands effne at drage och opholde. Thj forbiude etc. Actum Frederichsborg thend 28 aprillis aar etc. mdlxxvij.

Sæl. Registre XI. 288.

II s.373

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man aug 4 17:41:56 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top