eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.452

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 372
Nummer: 452


<-Forrige . Indhold . Næste->

452.

24 Okt. 1576.

Prædikanterne maa faa det Vikarie, som Hans Jørgensen (Sadolin) havde nydt. Jfr. Nr. 291.

Wij Frederich thend anden etc. giøre alle witerligt, effther som en wid naffn mester Hans Jørgensen haffuer werit forleent med ett vicarj vdj wor køpsted Kiøpnehaffn, och for nogen tiid siiden er giort en skick och ordning, at ald thend renthe och indkompst, som falder aff all vicarij inden Kiøpnehaffns porthe, schall kome till sogne presternis vnderholding samestedtz, nar the personer døde och affginge, ther med forlent worre, tha effther forskrefne mester Hans Jørgensen for nogen hans forseelse och mishandell er hen rømbt her aff riiget, haffue wij aff wor synderlig gunst och naade vndt och tillat och nu med thette wort obne breff vnde och tillade, at predicanterne vdj forskrefne Kiøpnehaffn mue hues renthe, som falder inden Kiøpnehaffns porthe aff thend vicarii, forskrefne mester Hans Jørgensen haffde, nu strax bekome och opbere, och the och theris efftherkomere thend frambdelis haffue, niude, bruge och beholde effther thend schick och fundatz ther paa giort er. Forbiudendis etc. Actum Frederichsborg thend xxiiij octobris aar etc. mdlxxvj.

Sæl. Registre XI. 247.

II s.372

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man aug 4 17:40:22 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top