eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.450

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 371
Nummer: 450


<-Forrige . Indhold . Næste->

450.

15 Sept. 1576.

Jørgen Guldsmed maa arve sin Hustru.

Wij Frederich thend anden etc. giøre alle witerligt, at effther som thenne breffuiser Jørgen Guldsmed, borger vdj wor kiøpsted Kiøpnehaffn, vnderdanigst haffuer giffuet os tilkiende, huorledis hans høstrue, som hand sidste gang haffde, wed naffn             nogen tiid siiden forleden er bleffuen død och affgangen, och ingen arffuinge hun haffuer haffd effther sig her vdj riiget, icke heller ther nogen er komen inden aar och dag, som med tilbørliige bescheed kunde fordre om same arffue, huor offuer thend er falden till os och kronen, och efftherthj forskrefne Jørgen Guldsmed nu effther wor egen wilge och nøye haffuer stillet os tilfritz for same arffue, tha haffue wij aff wor synderlig gunst och naade vndt och tillat och nu med thette wort obne breff vnde och tillade, att forskrefne Jørgen Guldsmed maa haffue, nyde, bruge och beholde till sig och sine arffuinge ald hues arffue och gotz, rørendis och wrørendis, ehuad som heldst thet er eller neffnis kand, som j saa maade effther forskrefne hans høstru er forfaldit till os och kronen. Forbiudendis wore etc. Actum Frederichsborg thend xv septembris aar etc. mdlxxvj.

Sæl. Registre XI. 243.

II s.371

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man aug 4 17:39:25 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top