eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.446

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 369-370
Nummer: 446


<-Forrige . Indhold . Næste->

446.

18 Maj 1576.

Søllerød og Gjentofte Kongetiender skal af Bønderne bringes til Hospitalet.

Wij Frederich thend anden etc. helse etther alle wore och kronens bønder och thiennere, som bygge och boe wdj Syllerød och Gieffnthoffte sogner, ewindelig med gud och wor naade. Wiider, att wij naadigst haffue beuilgett och sambthøckt the fattige wdj hospitallit wdj wor

II s.369

kiøbsted Kiøpnehaffn, att hues kornthiende, som thennum thil theris wnderholdinge ther aff same sogner aarligenn thilkommer, thend skulle j thennum føre ther wd thill byenn, och thend wdj hospitallit ther sammestedtz frann etther leffuerere och icke paa etthers kirckegaarde, som her thil skied er. Thi bede wij etther alle och huer serdellis strengeligen biude, attj retther etther effther aarligenn her effther same kornthiende, j thennum plichtige ere, vdj negene fran etther att leffuerere vdj forskrefne hospitall thil rette thiide. Saa frambt sig nogen ther wdinden forthrøcker, j tha icke wille stande ther fore thil rette och straffis som wed bør, huor effther j etther kunde wiide att rette. Thi lader thet ingenlunde. Actum Roskildegaard 18 maij anno 76.

Sæl. Registre XI. 224-25.

II s.370

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man aug 4 17:35:22 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top