eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.44

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 60-61
Nummer: 44


<-Forrige . Indhold . Næste->

44.

23 Marts 1433.

Skøde paa en Gaard ved Vombestuen mellem Vombestrædet og Smediegaden. Jfr. første Bind Nr. 120.

Alle mæn thette breff se eller høre læses helsær jæc Jenis Clemetsson j Pilægardh, byman j Køpendhafn, ewinnelige meth gudh. Wil jæc kungøre alle nærwærendes oc kommendes, mik meth samthycke myn kære husfrwes fry godhe veliæ vp athaue ladet oc solth til ewinnelighe eyghe haueschulendes en beskedhen man Niels Pethersson, werkmester vpa Køpendhafns hws all myn gardh, hws, jordh oc grwnd ther liggher hoss Vombestwen jmellum Vombestredit oc Smethiæ gaden vpa eth hyrnæ j sancte Clemets soghn j Køpendhafn met al fornefnde gardhs hws, jordh oc grwnd, tilligelsse, æncte vndan taghet, huilken jordh oc grwnd ær j sin bredhe vesterst vpa jordh thre oc thrediwæ siælenste alen oc eth quarter, jtem bredhen fran hyrne stolpen østerst oc synnerst j Vombestredit oc swo vesterst oc synnerste hyrnæ vpa stenhusit vt meth Vombestredit xxv sielenste alen oc eth quarter. Item længen vt meth Smethiæ gaden oc swo jntil Vombe stredit færethiwæ sielenste alen oc ny, eth quarter mynne. Item j længen vt meth Vombestredit fran stenhus hymen oc swo j vester halff annen alen sielenste oc thrediwe. Item vetherkænner jæc mik oc myne arwinge folth oc alth vp at haue baret for fornefnde gardh, hus, jordh oc grwnd til myn nøghe oc veliæ, swo at jæc later fornefnde Niels Peterson verkmester oc hans arwinger qwit, lædhigh oc løss, huor fare tilbinder jæc mik oc myne arwinge then fornefnde Niels Peterson werkmester oc hans arwinger fry, hemlæ, oc til atsta for huars mans tiltal eller hinder meth lans logh eller meth by reet. Oc wore thet swo, at fornefnde gardh, hws, jordh oc grwnd eller nogher thes tilligilsse eller behøring fornefnde gardhs eller grwnds then fornefnde Niels Peterson werkmester eller hans arwinger affginghe meth landz logh eller meth by reet for myn eller myne arwinger hemel schuld, thet gudh forbydhe, tha tilbinder jæc mik oc myne arwinge then fornefnde Niels Peterson oc hans

II s.60

arwinger skatheløst at halde for all skadhe jnnen eth halfft ar ther næst efter vdan nogher ydermer fordræt, hielpe redhæ eller gensighilsse j alle made j werelss reet eller meth kirke reet meth thette mit vpne breff. Til en større forwaring oc folkommelsse alle thesse forskrefne stycke faste atbliue, tha hauer jæc fornefnde Jenis Clemetsson j Pilægardh meth weliæ oc witscap ladet hænge mit jncigle fore thette breff oc bethendis gothe beskedhne mens jncigle til withnisbyrdh meth mit, swo som ær Anders Laurensson, burghemester i Køpendhafn, Jæcøb Swensson, Pether Jensson, Niels Jude, Jæcøb Brand, radhmen, oc Jenis Ebbesson, fiærthingsman then samme stadh, ære fore hængde thette breff, huilket ær gewit oc screuit j Køpendhafn effter wor herres føthelss ar med thretiwæ ar vpa thet thrediæ, nestæ mandagh effter mit faste søndagh.

Af Seglene fattes Nr. 4. Anders Lavrensens Segl har i et Skjold som en Hestesko eller Cithar.

II s.61

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons apr 23 18:00:27 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top