eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.413

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 343-344
Nummer: 413


<-Forrige . Indhold . Næste->

413.

23 April 1574.

Jesper Skammelsen faar Bolig under Harniskkamret paa Amagertorv.

Wij Frederich thend Anden etc. giøre alle witterligt, att efftherthj wor kieldersuend, os elskelige Jesper Skamelsen, haffuer wnderdanigst giffuen os thilkiende, huorledis hand wdj wor kiøbsted Kiøpnehaffn ingen woninge haffuer, tha haffue wij aff wor sønderlige gunst och naade wndt och tilladt, och nu med thette wortt obne breff wnde och tillade, att forskrefne Jesper Skamelsenn maa be-

II s.343

kome thend ene woning och werelse med kamere neden och offuen wnder harnisk kamerit, wdj thet store steenhus paa Amager thorffue liggendis, som Christoffer Nielsen Rosenkranz tilforn haffuer tilhørdt, saa och ett aff kielderne wnder halff same hus, och forscrefne woning och kielder haffue, nyde, bruge och beholde quit och frij, thil saa lenge wij anderledis therom tilsiigendis worder. Thi forbiude, wij etc. Datum Frederichsborg thend xxiij aprilis aar etc. 1574.

Sæl. Registre XI. 112.

II s.344

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor jul 31 21:00:48 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top