eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.41

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 58
Nummer: 41


<-Forrige . Indhold . Næste->

41.

31 Marts 1432.

Skøde paa en øde Grund i St. Peders Sogn ud til Bygraven ved Vejrmøllen (jfr. I.157).

Alle men som thette breff see eller høre helser jegh Jens Clementzøn, byman j Køpmanhaffn, ewynnelighe meth guth ok kungør jegh thet for alle men naruærendis oc kommendis megh meth myn kære husfrwes samthycke Mætte, som jegh nw haffer, at haffe saalt en hetherligh man oc ærligh Haghen Jonssøn thenne breffuisere en øthe grund til ewinnelighe eyghe, som jegh fik meth forneffnde husfrwe, oc liger i sancti Pætherssoghn i Køpmanhaffn østen næst jorthe Jes Pætherssons oc Cristine Nielses joorthe, oc vesten næst the garthe, som thesse gothe men j boo, som ære Jes Anderssøn Sudere, Saleman, Olaff Sudere, Johan Olaffsøn, Aghe Platz oc Lasse Magnessens oc ænge andre joorthe jmællom pa then sidhen, oc ræcker segh sythen pa lenghen fra Jes Magnessøns hawe oc swo i nør wd til bygrauen hoos wæthermøllen, hwilken joorth som haffer halff fiærthe oc sywghsintiwghe siælantzske alne pa længen oc trætten oc tiwghe siælantzke alne pa brethen weth then nørre ænde oc siæx oc tiwghe siælentzske alne weth then syndre ænde pa brethen, oc kiænnes iech mich weth at haffe opbarit rethe penninghe oc folt wærth aff forneffnde Haghen Jonssøn for then samme joorth, swo at jegh lader mich gantze wel nyøghe j alle made. Framdeles binder jech mich til meth forneffnde myn kære husfrwe oc bægges wore aruinge at fri oc hemle oc gantze til at stande forneffnde Haghen Jonssøn oc hans aruinge then forneffnde joorth oc grund meth alle syne tilligelse, længe oc brethe, som forskrewet staar, for wden noghre mæntzs gensigelsæ eller tiltale. Item ware thet oc swo, at forneffnde Haghen Jonsson eller hans aruinge, thet guth forbiuthe, toghe ther nogher skathe wti pa then joorth for wor saale skyl, tha binde wi oss eller wore aruinge op at rætte forneffnde Haghen Jonsson eller hans aruinge syn skade igen forwden nogher hjælperæthe. In cuius rei testimonium sigellum meum vna cum sigillis virorum discretorum, scilicet domini Asceri Johannis, presbiteri, Jacob Swønsson, consulis Haffnensis, et Aconis Platz, villani ibidem, presentibus est appensum. Datum Haffnis anno domini mcdxxx secundo, feria secunda post medie quadragesime dominicam.

4 Segl hænge under. I det første en Fuglefod i et Skjold, i det andet et Mariebillede i det tredie et Anker i et Skjold, i det fjerde et Bomærke. Orig. paa Perg. i Geh. Ark.

II s.58

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons apr 23 17:58:26 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top