eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.396

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 334
Nummer: 396


<-Forrige . Indhold . Næste->

396.

28 Jan. 1572.

Lejebrev paa en Gaard paa Hjørnet af Gammeltorv og Vommebadstuestrædet.

»Greers Jenssen, bager och borger wdj Kiøbnehaffn«, vidner at have annammet i Leje af hæderlige og højlærde Mænd, Rektor, Doktorer og menige Læsemestre udi Kiøbenhavns Universitet for sig, sin Hustru Citzelle Lauritzdaatter og deres Børn »en Vniuersitettens jord, gaard och grund, liggendis her y Kiøbnehaffn paa Gamle Taare wdmett Wammebadstwstræditt, norden op till samme stræde och synden wdmett Westergade paa hiørnitt wdmett Gamle Taare« for aarlig Afgift af 10 Mark danske Penge, Halvdelen til Paaske og Halvdelen til Mikkelsdag osv. »Och effterdj att forskrefne gaard nw effter kongelige Maitts. beuillingh aff dannemend satt er for it skielligt landgilde, skall forskrefne thij marck her effter icke for nogen orsage skyld enthen forhøyes eller forringis, anderledis end som dett nu satt er, y nogen maade«. Hvis han, hans Hustru eller Arvinger nødes til at sælge eller pantsætte denne Gaard, skal de først tilbyde den til Universitetet, siden til deres næste Frænder eller Svogre og da først, hvis ingen af dem vil overtage den, skal den lavbydes paa Bythinget. Gives Landgilden ikke til de bestemte Tider og ikke udredes i 3 Aar, maa Universitetet det fjerde Aar lade Gaarden vurdere med Borgemesteres og Raads Vidende af 8 uvillige Danemænd, 4 paa hver Side, og kjøbe den for Vurderingssummen eller give en anden Tilladelse dertil, og da skal Universitetet først oppebære Restancerne og Brødepengene og give Gaardens hidtilværende Besidder hvad der bliver tilovers. Vidner: »Christiern Michelssen och Jørgen Fønboo, mine kiere metborgere.« Datum Købnehaffn den 28 dag januarij aar effter gudz byrd mdlxx paa dett andett.

Afskrift af Jon Mortensen efter Orig. paa Perg. i Ny kgl. Saml. 727 i Fol.

II s.334

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør jul 26 12:12:31 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top