eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.395

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 333-334
Nummer: 395


<-Forrige . Indhold . Næste->

395.

1 Avg. 1570.

Skipper Lavrids faar en Have udenfor Østerport.

Giørre alle witterligt, att eptherdj skipper Clemindtz høstrw haffuer tiill oss forbrott sitt gotzs och ther eblant findis en haffue ligendes vden Østre port her for wor kiøpstedt Kiøpnehaffnn nest nordost op till Abrahams haffue, nest sudost optill Johan Clausens

II s.333

haffue och westenn optill Hans von Slesiens haffue, tha haffue wij aff wor synderlig gunst och naade vndt och giffuit och nu medt thette wort obne breff vride och giffue thenne breffuiser skipper Lauritz, som nu er skipper paa wort skib Fortuna, forscrefne haffue at mue haffue, nyde, bruge och behollde vdj lengden oc breden, epther som then nu begreben oc forfunden er, for arffuelig egendom for siig och sine arffuinge osv. Haffniæ 1 augustj anno 70.

Reg. o. a. Lande X. 331-32.

II s.334

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør jul 26 12:11:27 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top