eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.390

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 331-332
Nummer: 390


<-Forrige . Indhold . Næste->

390.

1 Okt. 1567.

De 100 Karle, der skulle bruges til Vagttjeneste, fritages for anden Tjeneste.

Wij Frederich thenn anden etc. giøre alle witterligt, att epthertj oss elskelige borgemestere och raadmendh her wdi wor kiøbsted Kiøbne-

II s.331

haffn haffuer berett for oss, att paa thet alting met wagt her wdj byen saa møget thes bedre maa bliffue forsørget, ere the tillsinds att tage wdj thienist ett hundred duelige karle, som alletidh skulle wage i porterne, paa waldene och om natten paa gaderne, och thenom aff byes peninge beløne, tha haffue wij wndt och tilladt och nu met thette wort obne breff wnde och tillade, att forscrefne karle, som forscrefne borgemestere och raadmendh saa till wachter wdj thienist tagendis worder, mue och skulle alletidh bliffue her i byen tilstede och ingen anden stedz brugis, vden huor borgemestere och raadmend thennom behoff haffuer. Datum Haffniæ j octobris aar 67.

Reg. o. a. Lande IX. 259.

II s.332

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør jul 26 12:08:16 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top