eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.39

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 56-57
Nummer: 39


<-Forrige . Indhold . Næste->

39.

23 April 1430.

Skøde paa en Gaard paa Nørregade.

Alle men thette breff se eller høre læsse helsær jæc Lasse Pethersson Smit, [borgher] j Thrælæburgh, ewinnelighe medh gudh. Vil jæc kungøre alle næruærendis oc komendis mik meth myn fri godhe velie oc myn kære husfrwes samthycke vp at haue ladet, salth oc skøt til ewinnelige eyghe haue schulendis en beskedhen man Jenis Mawnssøn, kaliet then vnge, byman i Køpendhafn, al myn rætighet oc myn kære husfrws Katherinæ Anderssedater rætte fætherne, mødherne oc mæthegawe j jordh oc grwnd meth all sin længe oc bredhe, som han forneffnde Jenis nw vppa bor, liggendis j Narregade j Køpendhafn, j sancte Petherssogn vesten strædet j mellum Anders Clemetsson vppa syndre sidhe oc Jenis Andersson sudere vppa then narre sidhe, oc om vel meth alle vpne breff oc beuisningher, ther myn hussfrwes fadher Anders Nielsson cleynesmit forthom byman i Køpendhafn vppa forneffnde gardh, jordh oc grwnd hauer, meth alle the breff oc beuisningher, ther oc jæc hauer vppa forneffnde gardh, jordh oc grwndh, enghen beuisning vndantaghen, nw næruærendis oc hereffter vppa finne schulendis. Framdelis tilbinder jæc mik oc myne arwinger then forneffnde Jenis Mawnsson oc hans arwinger then forneffnde gardh, jordh oc grwnd meth all sin tilliggelse, ængen vndantaghen, at fri, hemle, til at sta for huars mans tiltall eller hinder meth lands logh, oc wore thet swo ath forneffnde gardh, jordh oc grwnd eller nogher tilligelse forneffnde jordhs then forneffnde Jenis Mawnsson eller hans arwinger affginghe meth lands log for myn eller myne arwingers hemel schuld, thet gudh forbydhe, tha tilbinder jæc mik oc myne arwinger then forneffnde Jenis Mawnsson oc hans arwinger skathesløst at halde jnnen eth ar ther næst effther forwdan nogher gensighilse, hielperadhe eller ydermere fordræt. Jtem vetherkænner jæk mik oc myne arwinger fulth oc alth vp at haffue vpbareth for forneffnde gardh, jordh oc grwnd, swo at jæc later mik oc myne arwinger aldelis meth nøghe oc forneffnde Jenis Mawnsson oc hanis(!) arwinger qwit oc løss oc orsaghe meth thette mit wpne breff. Til en større forwaring oc folkommelse alle thesse forscrefne stycke,

II s.56

tha hauer jæc meth velie oc witsehap ladet hænge mit forneffnde Lasse Smitz jnsigle for thette breff oc bethendis godhe mæns jncigle til withnisbyrdh, swo som Anders Laurensson, burghemester j Køpendhafn, Pether Clemetsson, byfoghet, Jon Wat, Hans Wat, Niels Ingwarsson, radhmen j Køpendhafn, oc Bertel Jæcobsson, fiærthings man j then samme stædh, huilket er gewit oc screvit j Køpendhafn effter wor herris føthelsis ar med aar vppa thet xxx ar neste søndagh effther posche, ther kallis dominica quasi modo geniti jnfantes.

6 Segl hænge under, det 7de fattes, det andet er en Hestesko (?) i et Skjold, det fjerde en Stjerne i et Skjold. Orig. paa Perg. i Geh. Ark.

II s.57

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons apr 9 15:45:40 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top