eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.367

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 315-316
Nummer: 367


<-Forrige . Indhold . Næste->

367.

14 Juli 1561.

Borgemester Anders Godske faar Brev paa de 2 Gaarde, der kaldes Rosbæks Mølle.

Wij Frederich thend anden etc. giøre alle witterligt, at wij aff wor synderlig gunst oc naade haffue vndt oc tilladt oc nu mett thette wort obne breff vnde oc tillade, at os elskelige Anders Godske, borgemester her vdj wor kiøbsted Kiøbnehaffn, maa fange tuende wore oc kronens gaarde oc gotzs her vdj wort land Sieland liggendis,

II s.315

kaldiz Rosbecks mølle, som os elskelige Michel Schriffuer, borgere her sammestedzs, nu vdj were haffuer oc skylde tilsammen j tønde smør, at haffue, nyde, bruge och beholde mett all sin renthe oc rette tilliggelse frij vden affgifft, til saa lenge wij anderledis ther om tilsigendis worder, dog saa at hand skal holde godzit mett sin eyendom oc sin tilliggelse wed heffd oc magt oc bønderne ther paa boendis ere wed loug, skiel oc ret, oc vdj ingen maade thenom vforrette eller paa legge thennom nogen nye besuering oc ey helder forhugge eller forhugge lade nogne the skouffue ther tilligger til vpligt vdj noger maade. Cum inhibitione solita. Datum Kiøbnehaffn thend xiiij dag julij aar mdlxj.

Reg. o. a. Lande VII. 369-70.

II s.316

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre jul 25 17:12:22 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top