eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.366

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 315
Nummer: 366


<-Forrige . Indhold . Næste->

366.

12 Juli 1561.

Jep Andersen Bager faar Stadfæstelse paa en Gaard i St. Peders Stræde.

Wij Frederich thend anden etc. giøre alle witterligt, att efftherthij thende breffuisere Jens Andersen bagere, borgere her vdj wor kiøbsted Kiøbnehaffn, haffuer beret for os, huorledis at hanom met hans høstru er til arffue kommit effther hindis broder Christoffer Olsen, som tientte Peder Godtske, fordum lensmand her paa vort slot Kiøbnehaffn, en jord oc eyendom, som haffuer hørd til Ebbelholtzs closter, liggendis her vdj byen vdj sancti Peders strede østen optil the boder, som Christoffer Olsen oc Frantzs Feyler tilhøre, westen optil Jørgen Hansens haffue, oc strecker seg vdj synder oc nør paa thend Øster side lxxij alne sidelangs, paa thend vester side fraa synder oc vdj nør lxx alne, vdj breden ved thend syndre side vdmed gaden aff øster oc vdj wester xxiij alne, paa thend nørre ende aff øster oc vdj wester xx met sielandzs maall maaldt, oc the ther paa haffue hafft stormegtiste høgborne førstes wor kiere herre faders høglofflige jhukommelse eyendoms breff, huilcket hand beklager at were brend oc omkommit, ther hans hus affbrende. Dette stadfæstes ham nu. Datum Kiøpnehaffn thend xij dag julij aar mdlxj.

Reg. o. a. Lande VII. 368.

II s.315

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre jul 25 17:11:58 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top