eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.36

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 51
Nummer: 36


<-Forrige . Indhold . Næste->

36.

13 Jan. 1429.

Herman Hermansen Trændekop skøder til Hans Godenstens Døtre sin Ret i en Gaard i Tyskemannegade.

Alle men thettæ breff se eller høre læses, helsær jec [He]rmen Hermensson kallet Trændekop, byman j Køpendhafn æwinneligh meth gudh. Wil jæc kungøre alle nærwærendes oc kommendes mik at haue wplatet oc solt til ewinneligh eyghe [hawe] schulendes Tale oc Birgitte, Hanis Godenstens dater forthum byman j Køpenhafn, all myn rætikheth j then gardh, jordh oc grwnd, bycth oc wbyct, nær eller fiærnæ, huar thet ær j then gardh, huilken rætichet ther hører oc ligher til then jordh oc grwnd, som nw pa bor Hanis Hinrichson, oc then jordh meth, som han bor vpa, lighendes j Thydeskemannegade wor Fruæ kirkes sogn j Køpenhafn, oc vedher kænner jæk mik [oc minæ ar]winger folt oc alth vp at haue baret for fornefnde rætikhet, swo at jæc later mik oc myne arwinger aldeles meth nøghe. Tilbinder jæc mik oc myne arwinger fornefnde Tale oc Birgitte fornefnde Hermen Godenstens døtter fornefnde alle myn rætikhet, engen vndan taghen, huat han j then fornefnde gardh, jordh oc grwnd, bycth oc wbycth, ær mik tilfalden meth ræt arff effter myn fadhers døth, Hermen Trændekop, huas siæl gudh haue, fri, hemlæ, til at sta for huars mans tiltal eller hinder meth landz logh. Oc wore thet swo, at fornefnde myn rætikhet j then fornefnde jordh oc grwnd fornefnde Tale oc Birgittæ eller there arwinger affginge meth landz lagh for myn eller mynæ arwinges hemel schult, tha tilbinder jæc mik oc myne arwinger fornefnde Tale oc Birgitte oc there arwinger skadheløst at halde for all skade. Til en større beuisning oc fulkommels tha hauer jæc hænct mit jncile meth gode mens jncile til vithnisbyrdh for thette breff, swo som Anders Laurensson borghemester, her Hinrik Krøiere prest, Hinric Haumester, radhmen, Per Michelsson, Jacob van Mølen oc Hinse Haumester, bymen then samme steth. Datum anno domini med vicesimo nono, octaua epyphanie domini.

Seglene fattes. Orig. paa Perg. i Geh. Ark.

II s.51

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons apr 9 15:40:57 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top