eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.356

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 310
Nummer: 356


<-Forrige . Indhold . Næste->

356.

20 Marts 1558.

Hr. Rasmus, Kapellan ved Frue Kirke, maa beholde det ham forlenede Gods uagtet sin Svaghed.

Wii Christiann thenn thredie etc. giører alle wittreliigtt, att wij aff wor siiunderlliig gunst oc naade haffue wnndtt oc tilladtt oc nu mett thette wortt obne breff wnnder och tillader, att naar som oss elskelige her Rasmus, capellann wdj wor Froe kiirke her wdj wor kiøbstedtt Kiøbnnehagenn, icke lennger kanndtt for hanns allerdom oc siugdoms skiilldtt fullgiiøre hanss embede, att were capellann ther wdj kiirkenn, skall hanndt liiguell mue nyde, bruge och beholle wdj hanns liiffstiidt oc saa lennge hanndtt leffuer thett godtz, som kalliss apostolorum godtz oc hanndt nu sellffuer wdj were haffuer oc capitell her sammestedtz hannom tillffornne mett forlenntt haffuer, paa thet hanndtt paa sine gamblle dage saa møgit thiis bedre maa haffue sin wnderhollning. Cum inhibitione solita. Datum Kiøbnnehagenn xx martij anno 1558.

Reg. o. a. Lande VI. 164.

II s.310

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre jul 25 17:04:39 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top