eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.354

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 309
Nummer: 354


<-Forrige . Indhold . Næste->

354.

22 Nov. 1557.

Afkald paa Arv efter Tyge Knivsmed.

Wy eptherskrefne, Jørgen Pederssen, byfogett y Kiøpnehaffnn, Arildt Hake, mester Lauritz Matssen, raadtmend, Søffren Byg borger og Hans Jenssen byscriffuer y samme stædt giøre alle wittherlig mett thette wort opne breff, att aar epther gudts byrdt mdlvij mandagen nest for sancte Karyne dag paa Kiøpnehaffns byting wor skicket for oss oc mange danemendt, menige borger oc almuge, som then dag ther forsamlede waare, beskeden mandt Pouell Pederssen, borger her sammestædts, mett fuldt macht oc ..... beffaling aff erlige menndt Peder Swensen y Rørwig paa hans høstrues Jehane Tygesdotthers, Lauris Pederssenn y samme stædt paa hans høstrues Metthe Tygesdotthers wegne oc hindes søns ..... sens wegne oc paa Kyrstine Boess wegne, borgerske y Roskilde, oc wdi loffligt tings lyude gaff oc giorde erlig quinde Anne Laurits dotther, salige Tyge Kniffuesmets eptherleffuerske, theris kiære suoger, borgerske her samme stædts, ett fulth oc fast affkaldt bode mett handt oc inundt till euige tidt haue skullendes for all huess arff oc eptherladendes godts, som forskrefne Peder Swensen, Laurits Pedersen, Tyge ..... oc forskrefne Kyrstine Boess oc alle theris medtarffuinge kunde nu met rethe tilfalde epther forskrefne theres kære frennde oc slecht Tyge Kniffuesmedt, som bodhe oc [dødhe] her y staden, salig met gudt osv.

Af de fem Segl fattes det sidste. Orig. paa Perg. paa Gavnø.

II s.309

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre jul 25 17:03:41 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top