eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.348

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 306
Nummer: 348


<-Forrige . Indhold . Næste->

348.

Januar 1556.

Oluf Movridsen faar Brev paa en Gaard nordøst for Nikolaj Kirke.

Giøre alle witterlig, att epthertj her findes vdj wor køpsted Køffuenhaffn en øde jord liggendis østenn oc norden for sanctj Nicolaj kircke, som haffuer hørt her Prebior Podebuskis oc hans høstrues fru Anne Mouritzdotters aruinge tiill, oc the tiilfornn haffue werrit paaminnt att skulle lade bøgge samme jordt oc tisligeste ere forfuld her tiill bytingitt och thett icke giortt haffue, saa same iord er oss oc kronen mett rette tiill fallenn, tha paa thet forscrefne iord maa igenn opbøgis, saa och eptherthj oss elskelige Oluff Mouritzenn er en metaruing tiill same iord, haffue wij aff wor synderlig gunst oc naade wnntt och giffuitt och nu mett thette wortt obne breff wnde och giffue forscrefne Oluff Mouritzen same iord i lengden och bredenn, som thenn nu begrebenn och forfundenn er, at haffue, nyde, bruge och beholde tiill sig oc sine aruinge for euig eyendom, dog saa att hand inden poske først komendis offuer ett aar skall lade bygge same iord ogh siidenn altiid holde thenn wid magtt mett god køpstedz bøgning. Thij forbiude wii osv. Actum Haffniæ aar etc. mdlvj.

Reg. o. a. Lande VI. 60.

II s.306

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor jul 24 19:08:58 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top