eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.346

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 301
Nummer: 346


<-Forrige . Indhold . Næste->

346.

26 Sept. 1553.

Kristoffer Olsen faar en Gaard, der tilforn tilhørte Æbelholt Kloster.

Wij Christiann mett guds naade etc. giøre alle witterliigtt, att oss elskelige Peder Gaadsche, wor mandt, thienner och embitzmanndt paa wortt slott Kiøpnnehaffnn, haffuer berett for oss, huorledis att thenne breffuiiser, hanns tienner Christoffer Olssenn haffuer en haffue vdi leye liiggendis vdj wor stadt Kiøpnnehaffnn, som liigger till wortt och kronenns closter Ebbelholttz closter och giiffuer till jordtskyldt aarliigen xij Sk. dannsche och begierett, att wij for hanns bønn skylldt wille wnnde forschreffne Christoffer Olssenn samme jordt, tha haffue wij aff wor synnderlig gunsth och naade saa och for forschreffuenne Peder Gaadskes bønn skyldt wnntt och giiffuitt och nu mett thette wortt obnne breff wnnde och giiffue Christoffer Ollssenn samme jordt, som liigger vdi forscrefne Kiøpnnehaffnn vdj sanncti Peders strede østenn op till the boer, som Christoffer Olssenn og Franndz Feyeller till høerer, oc westen op till Jyrgenn Hannssenns haffue och strecker segh vdj synnder och nøer paa thenn Øster siide lxxij siellanndz alnne siedelenngs paa thenn wester siide, fraa synnder och vdj nøer lxx alnne, vdj bredenn wedt then synnder siide vd mett gaadenn aff Øster och i wester xxiij alnne, paa thenn nørre ennde aff Øster och i wester xx alnne mett siellanndz maall maalltt. Cum inhibitione solita datum Aarhus tiisdagenn post Mathei apostoli anno 1553.

Reg. o. a. Lande VI. 18-19.

II s.301

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor jul 24 19:07:19 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top