eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.332

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 276-277
Nummer: 332


<-Forrige . Indhold . Næste->

332.

26 April 1549.

Kongens Prædikant faar en Gaard mellem Kannikestræde og Graabrødrestræde.

Wy Chriistiann etc. giøre alle wiitterliigtt, att wij aff wor synnerliige gunst oc naade haffue wnndtt oc giiffuit oc nu mett thette vortt obnne breff wnnde oc giiffue oss elskelige mesther Pouell, wor predicanther, enn wor och kronenns gaard, hus, jord och grund wdij Canicke strediitt wdij wor stadtt Kiøpnnehaffuenn liiggenndes mett ett muret huss emellom stolper thuo lofftt høgtt, och strecker seg aff østenn frann oss elskelige Joachim Bech, vor mannd oc tienners

II s.276

jordtt oc grund wdij westenn femthenn siellanndtzs allenn tiil thenn gaardtt oc residenntzs, som docthor Remfer wdij boer, oc strecker seg samme gaardtt wdtt til Graabrødre strede oc er wdij synn brede tiil samme strede aff østenn frann thet husz, mester Hans Cleinsmedtt nu wdij boer, wdij westher xxiij siellanntzs alnne tiil forscrefne Docthor Remphers haffue, huelckenn forscrefne gaardtt oc grunndt wtj lenngenn oc bredenn tiil begge stredher, epther som forschreffuitt staar, forscrefne mesther Pouell och hanns egtug børnn oc theris børnn oc egtug affkomme mue och skulle haffue, nyde, bruge oc beholle aldtt thennd stund oc saa lennge forscrefne mesther Pouell oc hans børn oc noger aff hanns egte affkomme tiil ere osv. Datum Haffnie fredagenn nest epther paaske aar etc. 1549.

Reg. o. a. Lande V. 191.

II s.277

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man jul 21 17:54:16 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top