eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.33

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 49-50
Nummer: 33


<-Forrige . Indhold . Næste->

33.

19 Juni 1427.

Væbner Niels Gaghe skøder til Hans Brand sin Gaard i Tyskemannegade.

Alle mæn thette breff see eller høre læses helser iæch Niels Gaghe a wapn i Farebæk i Schane ewindelighe meth guth oc wil iæch kungiøre alle nærwerendes oc kommeschullendes, at iæch wetherkænnes mik meth thette myt opne breff, at jæch haffuer oplathet oc salth til ewindelighe haffwe schullendes eghe en beskethen mand Hanes Brand, kalles mæster Johan, byman i Køpenhaffn, myn gard, jordh oc grwnd, hwilken then fornæffnde mæster Johan nw pa boer, liggendes i mellom Hanes Fyr pa then eene sidhe, som han nw boor, oc Pæther Skrædere paa then annen sidhe, som han nw bor, wor Frowæ kirkes sogn, Thydeske manne gadhe i Kiøpmanhaffn, hwilken gard oc grwnd ær i længe pa then østhre sidhæ halffthrediesyntiwæ siælanske alne oc firæ alne oc swomeghet i længæ pa then westre sidhæ. Item i brædæ pa then nørre sidhæ vp i gardhen tolff alnæ. Item i bredhe vt meth gadhen fæmten siælenschæ alnæ, meth all syn tilligelse, ængthen vnden taghen. Oc wether kænnes iegh mech oc myne arffwinge fult oc alt vp at haue boret af forscrefne mæster Johan for forscrefne gardh och grwnd, swo at iæch forscrefne Niels Gaghe oc mynne arffwinge ladhe oss aldeles meth nøghe. Item tilbindher iech mech oc mynnæ arffwinghæ then forscrefne mæster Johan oc hans arffwinge then fornæffnde gardh, jordh oc grwnd frij, hemble och til at staa for hwærs mantz tiltall æller hyndhær meth lantz lagh, och ware thet swo, at then gardh, jordh oc grwnd fornæffnde then fornæffnde Hanes Brand, kaliet mæster Johan, æller hans arffwinghe aff ginghe meth lantzlogh for myn eller for mynæ arffwinges hemel skuld, thet guth forbiwthæ, tha tilbyndher iæch mech oc mynæ arffwingæ then forscrefne Hanes Brand, kaliet mester Johan, oc hans arffwingæ skadeløst at holde innæn eet aar æffther vdhen alle hiælpærædhe eller gensigelse oc ythermere fordræth meth thette myt opne breff. Til een større bewisselse oc fvlkommelse alle thesse forscrefne styckes tha haffwer iæch myt indsegle meth gothe mæntz incilæ hængd for thette breff, so som [ær] Anders Laurensen, Henrik

II s.49

van deme Berghe, burghemestere i Køpenhaffn, Hanes Jenssen kallet Wat, Lasse Winnere, radhmen then sammesteth, oc Radeke Radeloff, byman i Kiøpenhaffn. Thette ær giffuit oc screffuit vndher wor herres fødelse mcdxxvij guts legommæ dagh.

Cod. Esromensis. Bl. 186-87.

II s.50

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons apr 9 15:38:52 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top