eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.322

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 272-273
Nummer: 322


<-Forrige . Indhold . Næste->

322.

12 Dec. 1546.

Hr. Mogens Nielsen stifter en Messe for den Helligaand.

Ffor alle, som thetthe breff forekommer, see eller høre leese, hilser ieg Mogens Niellssen, prest oc prior vicariorum, euindelige mett vor herre. Kundkør ieg for alle nersuerendes oc kommeskulindes, att nogen aer forledindes haffuer mind broder mester Per Niellssen, canic i Købnehafn, hues syele gudt nade, oc ieg funderedt en syungen messe om tysdagen de sancta Anna, huilcken tyeniste ieg haffuer nu forefarit i sandhet at vere skickidt modt forskrefne alteres første fundatz, som løyder, at ther skal lesses en messe om tysdagen aff then helligand, huilcken fundatz oc skick som icke moe till intidt gøres. Her fore acter ieg nu mett tetthe mitt obne breff at igenkalle vor forskrefne tyeniste de sancta Anna oc igen att skicke effter alterens første fundatz then messe aff then helligand at være syungen y samme stedt mett en collecta de sancta Anna om tysdagen. Item skal oc alle vilkor oc artickle, som tetthe neruerendes vortt hoffuitt breff ingeholler, bliffue vedtt teris ffulde mact vndertagit thenne ene, huilcken som skal mett the andre vbrødeligen hollis oc skal bliffue

II s.272

fast y alle mode som forschreffuit stoer, haffuer jeg hengt mitt ingszelle neden for tetthe mitt obne breff. Giffuit y forschrefne Købnehafn vnder gudz aer tusinde femhundret føretyue poe thet syetthe in profesto Lucie virginis et martiris.

Seglet fattes. Orig. paa Perg. i Geh. Ark. Jfr. Rørdam 209.

II s.273

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre jul 18 18:33:26 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top