eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.314

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 263-264
Nummer: 314


<-Forrige . Indhold . Næste->

314.

15 Dec. 1544.

Skøde til Hr. Mogens Gyldenstjerne paa Bispen af Viborgs Gaard.

Wy efftherschreffne Jesper Olssen, byfoget i Kiøpnehaffnn, Rasmus Nielssen, Mattis Claussen, Pedher Jenssen, raadtmendt, oc Hans Jenssen, byschriffuer i samme stædt, giøre alle wittherligt met thette worth opne breff, ath aar epther guds byrdt mdxliiij mandagen nest effter sancte Lucie virginis dagh paa Kiøpnehaffnn byting wor skicket fore oss och mange dannemendt, menige borgere oc almwe, som thend dagh ting søgte, erlig oc werfornumstig mandt Franciscus de Medina, Kong. Maits. heroldt, met fuldtmacht och schrifftelig beffaling aff erlig oc velbyrdig mandt Anders van Barbii, som nu er Kong. Maitz. tydske canceller, och wdi loffligt tingsliudt skøthe fran forskrefne Anders van Barbii och alle hans arffuinge till erlig och fornumstig mandt Anders Hallager, borgemester i forschrefne Kiøpnehaffnn, paa erlig, welbyrdig mandts oc strenge riidders her Mogens Gyldennstiernes weigne, høffuitzmandt paa Dragsholm, oc till alle hans arffuinge en hans gordt och grundt liggendes wdj Kiødtmanger gaden

II s.263

her i Kiøpnehaffnn emellom Franciscus Spaniers gordt oc Frantz Ebbessens gordt vdj sanctj Nicolaj sogen her samme stædz, thend at haffue, nyde, bruge oc beholde osv.

4 Segl hænge under, det femte fattes. Orig. paa Perg, i Geh. Ark. Desuden haves A. v. Barbys originale Skøde paa Plattysk. Vidner: Johan Fris, Kongens Kansler, Anders Bilde, Ridder paa Søholm, Johan Bek, Kongens Rentemester, Povl Hansen og Oluf Skriver, Borgemestere i Kbnh., dateret Kjøbenhavn am tage Nicolai, 1544 (6 Dec.)

II s.264

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre jul 18 18:27:56 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top