eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.313

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 263
Nummer: 313


<-Forrige . Indhold . Næste->

313.

15 Dec. 1544.

Maalebrev paa Bispen af Viborgs Gaard.

Wij effterschreffne Pouel Hanssen, Anders Hallager, borgemestere i Kiøpnehaffnn, och Rasmus Nielssen, raadtmandt vdj same stædt, giøre alle wittherligt met thette worth opne breff, ath wij wdj dag waare tilbedene aff erlig, welbyrdig mandt oc streng riidder her Mougens Gyldennstiernn at maale en gordt och jordt liggendes wdj Kiødtmanger gaden her i Kiøpnehaffnn, huilken gordt oc jordt, som fordom hørde bispenn aff Wiborg tiill etc., oc tha wor samme gordt oc jordt først wdj synn bredt wdt till gaden paa then østre ænde aff sønder och i nør tywge halff ottende alne, item breden myt paa jorden aff sønder och i nør er tywge two siælandske alne och try fingers breth, breden paa thend westre ænde wdt met her Anders Bildes jordt aff sønder oc i nør er sexten alne och eth halfft quarteer, item lengden fran gaden oc op egennom jndtill forskrefne her Anders Bildes iordt aff Øster och i wester er eth hundret en alne och eth quarter. Tiill ydermere witnesbyrdt at saa i sandhed er som forscreffuit staar, haffue wy ladeth henge wore jndsegle nedden fore thette worth opne breff. Giffuit och schreffuit i Kiøpnehaffnn mandagenn nest effther sancte Lucie virginis dag aar epther guds byrdt mdxliiij.

Det 3dje Segl fattes. Orig. paa Perg. i Geh. Ark.

II s.263

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre jul 18 18:27:03 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top