eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.309

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 260-261
Nummer: 309


<-Forrige . Indhold . Næste->

309.

1 Okt. 1543.

Tillæg til Vognmændenes Lavsskraa.

Anno 1543 mandagen nest efter sancti Michelsdag hafue vi borgemestere oc raadmend nu paa det ny samtycht oc vilget, at disse tuende efterskrefne friheder skulle indskrifuis udi vognmend deris skraa oc holde den till forbedring.

Første artichel er, at her efter skulle alle vognmend, som ere vdi vognmand laug, vere fri for grøffte pendinge. Den anden artichel er, at alle vognmend skulle vere fri for rytter oc landsknegte hold, vden det skeer at staden besueris med it stort tall krigs folch, at det da fornøden er, da skulde de holde, naar borgemester och raad lader tilsige.

II s.260

Her imod disse tuende friheder skulle alle vognmend paa deris egen bekostning holde alle de damme vedlige oc ved magt her uden for staden paa begge ende, som er den dam ved st. Jørgen, Pebling dam oc uden for Østerport, naar den dam blifuer ferdig giort, oc en god vey ofuer den onde bech ved sancte Jørgen. Dernest skulle de rense oc bortføre aff Gammell torff oc ved sancte Peders kirche port saa tit oc offte, som behoff giøris, dog skulle staden lade det til sammen feye, som her till dags skeet er.

Sammeledis skulle de oc rense oc bortføre fra alle stadtsens skarnkister ved Stranden, saa offte som behof giøris, dog at staden lader det opkaste, som her til giort er. Det sidste at de hertil skulle lade sig finde vuillig i kongens oc stadtzens verff, natt oc dag naar tilsigis, som villige oc lydige vndersatte, borgemestere oc raad hafue altid magt, de forscrefne med alle andre artichle udi denne skraa at formindske oc formere efter stadtzens, laugsens och tidsens leylighed.

Af Resens Afskrifter af Lavsskraaer S. 1489-90.

II s.261

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre jul 18 18:25:12 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top