eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.307

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 259-260
Nummer: 307


<-Forrige . Indhold . Næste->

307.

4 April 1541.

Lejebrev paa Kapitlets Gaard i Skoboderne.

Jeg Oluff Skonning, skolemester ij Køffmandhaffn och perpetuus vicarius tiill sancti Andreæ altare ibidem gør vitterligt for alle oc kendis meth thette myt obne breff, ath ieg meth myne kere medbrødris, perpetuorum vicariorum samme stedz, raad, ville och samtycke haffuer vnth och y leye ladth och meth thette myth obne breff vnder och y leye lader erlig mand Hans Fucks, borger her y forskrefne Køffmandhaffn, och hans kere husfru Vrsula och beggis theris børn och hendis broder Mickil Mickilssen och theris arffuinge en forscrefne mith altaris gaardh och grund liggendis y Skooboderne paa then høgre hand, som mand gaar aff Kledeboerne y Helligesthus saagen, norden op till Anders Skotte och synden op till Lauritz Skotthe, som hand nu selff y boer, meth alth samme gaards retthe tillhørelsse y lenge och brede, inthet vndertageth, som hand nu begreffuid och indhegnid er, ath haffue, nyde och y leye beholle y alles theris liffs tid, then ene effter then anden, meth saadan forord och vilkor, ath the skulle forskrefne gaard bygge och forbedre, besynderlig eth merkeligt huss, ij lofft høgt vd till allgaden, mureth emellom stolpe, meth anden god køffstedz bygning inden y gaarind och meth stentag, och giffue meg och myne effterkommere retthe eyere till samme altare xiiij marck danske penninge, som her y landeth geffue och gengze ere osv. Hvis de ville sælge eller pantsætte Ejendommen, skal den først tilbydes ham eller hans Efterfølgere, ellers maa den sælges til en bosiddende borger. In cuius rei testimonium sigillum meum vna cum sigillis honorabilium dominorum perpetuorum vicariorum, videlicet Magni Nicolai prioris, Johannis Jone, Johannis Gunderi et Seuerini Andreæ, confratrum meorum dilectorum,

II s.259

inferius est appensum. Date Haffnie die Ambrosij episcopi anno incarnationis domini millesimo quingentesimo quadragesimo primo.

5 Segl hænge under. Det andet har en Ibskal i et Skjold. Orig. paa Perg. i Geh. Ark.

II s.260

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre jul 18 18:22:57 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top