eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.302

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 257
Nummer: 302


<-Forrige . Indhold . Næste->

302.

Dec. 1539.

Peder Nørvecher og hans Hustru faa Livsbrev paa en Gaard paa Hjørnet vesten for Danske Kompagni.

Wij Christian etc. giøre alle witterligt, att wij aff wor synderlige gunst och naade haffue wnt och tillat och nu med thette wort obne breff wnde och tillade, att thenne breffuiser Peder Nøruecher och hans høstru, hand nu haffuer, Karine Dreyerske, mue och skulle begge thieris liffstiid och saa lenge de leffue haffue, nyde och besiide thend gaard wdj wor stad Kiøpnehaffn, som liger paa thet hiørne nest westen hoes thed danske Compenie, som forscrefne Peder Nørwecher nu sielff wdj bor, wdj sin lenge och brede, som hand thend nu wdj were haffuer, och naar forscrefne Peder Nørwecher och hans høstru Karen Dreierske døde och affgangne ere, tha mue och skulle forscrefne Peder Nøruechers och Karen Dreierskis sande arffuinge haffue, nyde och beholde samme gaard wdj sin lenge och brede, som forscreffuit stander, til saa lenge at thenom fornøyes och till gode rede betallis huis deell som the paa same gaard wdj nyttelige bygning forbygt haffve, effther wuillige dannemendtz wordinge. Datum Kiøpnehaffn anno domini mdxxxix.

Reg. o. a. Lande IV. 152.

II s.257

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre jul 18 18:19:16 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top