eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.294

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 252-253
Nummer: 294


<-Forrige . Indhold . Næste->

294.

21 Juli 1538.

Skødebrev paa en Grund paa Rosengaarden.

Jeg Marquor Tidemandt, høffuitzmandt paa Holbeck, kiendes och giør vittherligt met thette mit obue breff, atth ieg haffuer skiøt, soldt och affhendt och met thette mit obne breff skiøder och affhender fra meg och alle myne arffuinge och indtiill erlig och welbiirdig mandt och strenge ridder her Knud Ruudt tiil Wedby och hans arffuinge en myn iordt och grund liggendes i Kiøpnehaffn paa Roszengorden synden nest optiill forskrefne her Knudt Rudtz egen gordt och norden nest wptill thend iordt, Kiøpnehaffne stadt till hør och Niels Jacobson i wære haffuer, och skall forskrefne her Knudt Ruudt och hanss arff-

II s.252

uinge haffue, nytte, bruge och tiill ewerdelig eye beholle forskrefne iordt och grundt met all hendes rette till leggelsze i lenge och brede osv. Till ydermere witnisbyrdt och bedre forwaring, ath saa i sandhedt er, som forscreffuit staar, henger ieg mit indsegle nedhen for thette mit obne breff, kierligen tilbedendes ediige och welbiirdige men och strenge ridder her Matz Bøllie till Twreby, Erich Daa till Vallerup och Erich Bøllie till Le ..... at besegle. Giffuit och schreffuit paa Korsøør søndagen nest fore sancte Marie Magdalene dag anno domini twsinde femhundret trediuffue paa thet ottinde etc.

Med en anden Haand: thet witner iegh meth myn eghen handscrifft och meth myth signette, thii iegh har icke myth sigell.

Seglene fattes, Orig. paa Perg. i Geh. Ark.

II s.253

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir jul 15 19:31:44 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top