eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.293

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 251-252
Nummer: 293


<-Forrige . Indhold . Næste->

293.

12 Juni 1538.

Niels Stemps Enke lejer af Kapitlet en Grund paa Hjørnet af Gamle Badstuestræde (og Brolæggerstræde?).

Jeg Anna, Niels Temps efftherleffuerske och burgerske wdj Kiøffnehaffnn, giør witterligt och kienness med thette mitt obne breff,

II s.251

att jeg haffuer i leye annammett aff hederlig mandt her Truels Hemingsen, prest och rett eyær tiill thett ny sancti Gregorij altere inden then nørre kirekedøør wtij wor Frue kircke i forskrefne Kiøffnehaffn, nogen forskrefne hans altaris booder oc grundt, liggendis paa hyrnet wdj thet gamle Badstue strede, norden op tiill Erick Bryggers gaardt, som handt bygde oc iboor, och østen op tiill forskrefne althers booder, som Per Brolegger (wdj salig huukommelsse) gaff tiill forskrefne alther och Jens Krage nu wdj boer, wtij lengh och bredt, som thet nu bygdt och begreffuet er, oppe och nedre, att haffue, nyde, bruge och i leye beholde wtij myn, sammeledis myne æchte børns och wore, arffuingis liiffs tiidt, then ene effther then andenn, mett saadant skiell och wilkaar, att wy skulle forskrefne booder, som nu bygde ere, holde wed god kiøbstedts bygningh, besynderlige meth murett mellom stolper tiill gaden mett mwrsteen och steentagh offuer osv. Hun skal give i Jordskyld og Husleje 10 Mk. danske »som thet er tiilsagdt aff erlige prelater och burgere» det halve til Paaske og det halve til Mikkelmisse. Hun og hendes Arvinger maa i Nødsfald sælge eller pantsætte Gaarden til en bosiddende Borger i Kjøbenhavn og ingen anden, dog med Kapitlets Samtykke, og Hr. Truels eller hans Efterfølgere skal da have 3 Mk. danske sædvanlige Brevpenge og ikke begære mere for deres Samtykke. Hvis de ikke udrede Lejen, skulle de betale Omkostningerne ved dens Inddrivelse, og holde de ikke Bygningerne vedlige, »skulle wy ther offuer liide, huess the xvj mendt aff staden effter stadtsens priuilegier oss ther offuer siigendis worder«. Vidner: »Mattz Clauessen, myn frij werge, Frans Temp, Heming Røbling, myne kiere metborgere och naboor«. Giffuitt wdj Kiøffnehaffn onsdagen effter pingzedag anno domini mdxxxviij.

Afskrift i Ny kgl. Saml. i Folio Nr. 727.

II s.252

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man sep 23 21:01:40 CEST 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top