eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.280

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 243-244
Nummer: 280


<-Forrige . Indhold . Næste->

280.

9 Feb. 1534.

En Jord tildømmes Frue Kirke.

Wii effterscreffne Henric, abbet till Soer, Tiige Krabbe, Danmarcks riiges marsk, Hans Bille, høffuitzmandt paa Skioldenes, Jahan Vrne, høffuitzmandt paa Kiøpenhaffns slott, Holger Vlstandt, høffuitzmandt paa Lagholm, riiddere, Danmarcks riiges rodt, her nu vdi Helsingøer forsamblede, giøre vitterliigt fore alle oc kiendes medt thette vortt opne breff aar effther gudz byrdt mdxxxiiij mandagen effther dominicam Sexagesime vdi vor frue closter i Helsingøer vare skickede for oss verdiige herre medt gudt her Jachym Rønow, electus biscop till Roskildt domkircke, paa then ene, oc hade vdii rette stemffnitt borgmester oc raadt vdi Kiøpenhaffn paa then anden siide om nogen jordt, som theres forfedere borgmester oc raadt vdi Kiøpenhaffn paa menig Kiøbenhaffns indbyggeres vegne tiill sancte Marie Magdalene altare vdii vorfrue kircke i Kiøpenhaffn soldt hade, oc the nu siden haffue soldt Carine Hans Vulffs samme jordt oc gaffue the ther om them vdii rette fore oss paa bode siider. Tha effter tiltall oc giensuar oc effther sagens leyliighedt, breffue oc beuiisning, som the paa bode siider fore oss vdi rette lagde, bleff ther saa paa sagdt fore rette, att thett første kiøb, som giortt er paa forskreffne jordt tiill samme altere, bør vbrødeliigenn oc fast holles effther samme kiøbe breffs lydelse vdii alle made, skall oc then samme forscreffne altere eller hoess huem som thet første kiøbe breff vdij være haffue oc hoss hans arffuinge jntill ewiig tiidt, oc ther medt skall borgmester oc raadt vdi Kiøpenhaffn giffue forscrefne Carine Anders Vulffs syne penninge igien, som the siist haffue soldt then forscrefne jordt. Tiill hues yttermere vitnesbyrdt oc større foruaring vii trøcke

II s.243

vore indsegler oc singneter neden fore thette vort opne breff. Datum anno, die et loco vt supra.

5 Segl ere paatrykte. Orig. paa Papir i Geh. Ark.

II s.244

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man jul 14 20:03:18 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top