eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.266

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 237-238
Nummer: 266


<-Forrige . Indhold . Næste->

266.

13 April 1531.

Bispens Gaard af Viborg i Kjødmangerstræde, der var pantsat af Hr. Holger Ulfstand, indløses igjen.

Wii efftherskrefne Lauris Guldsmedt, Christoffer Ditricksen, Matis Pannekock och Jep Eskilsen, borghere her vdi Kiøpnehaffnn, giøre alle wittherligth met thette wort obne breff, at aar effther guds byurdt mdxxxj torsdagen nest effther poskedag ware wij forsamlet po bispens gord aff Wiborig, liggendes i Kiødmangere strædeth her i Kiøpnehaffnn, offuer en wenligh contracht emellom Jacob Ride-

II s.237

smoswend och mesther Otthe Smedt om samme gordt, som Jacob Ridesmoswend haffde i panth aff her Holgerth Wlffstandt fore jcxx marc danske, huilke forskrefne jcxx marc mesther Otte Smidt nw i dag betalet och fornøgeth Jacob Ridesmoswendt effther bispens aff Wiboriges breffues ludelsæ, som nu fore oss læsth wor, oc forscrefne mesther Otte Smedt anammit gorden igienn till segh, och thette effterskrefne goeds, som er j træ sæng, iij røde skynd hiwnder gamble stoppet med moes, en gammel brøden gryde, ith brødet becken, en kysthe, ij folde boerd, ith langt boerdt, ij bencke och en gammell bulsther dyne. Thette forskrefne boskab sagde Jacob Ridesmoswend athøre till gorden oc kiøpte mesther Otte Smedt thette effterskrefne boskab oc goeds aff Jacob Ridesmoswend, som er vj glas withnue, en karm met ij withnue, som stande nest gade dørren, ith fiælæ gulluff, en kackeloffuen, two herbergsdørre, en stue dør oc en laass fore huer herberrig dør, oc gaff han Jacob Ridesmoswend fore thette forskrefne goeds xxxiiij marc danske vdj wor neruerelse oc sagde seg athaffue ladet sielffuer thet giort fore syne eigne penninge, oc solde thet igien mester Otte Smed, som forskreffuit staar. Tiill ydermere witnesbyrd oc statfestning, at wij personeligen neruærendes offuer thenne contracht wæret haffue, tha trucke wij wore indsegle her nedden fore thette wort obne breff, bedendes kærligen erlig, welburdig mand oc streng ridder her Johan Vrne, høffuithmand paa Kiøpnehaffnn, at wille met oss besegle thette worth obne breff, som er skreffuit oc giffuit wdj Kiøpnehaffnn stadt aar oc dag som forskreffuit stander.

5 Segl ere paatrykte. Orig. paa Papir i Geh. Ark.

II s.238

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man jul 14 19:52:38 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top