eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.263

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 236
Nummer: 263


<-Forrige . Indhold . Næste->

263.

17 Dec. 1530.

Mogens Gøye beder Magistraten om at hjælpe ham i en Sag, han har med Helliggjesthus om en Del af den ham tilhørende forrige Sigbrits Gaard. Jfr. Nr. 215. 221.

Mynn gandtz venligen helszen meth erbeeding, hwes jeg meere got formaa, kiere besønderlighe gode venner. Jeg finge vell vdi thesse dage myn foget Hans Willumbsens skriffuelse, ath handh ephter myn befalling oc met myn skrifvelse haffde werit ther vdi byen hoesz ether, forfordendis thenrie myn sagh, jegh then samme tiidh om tilskreff then prior aff Helliggeisthuus, ærrørendis om noghen myn gaards grundh oc eyendomb, handt sig af Sybridt hafde tilskifft, oc at i samme thid vtinden thenne myn sagh hafde ladet ether findis gantz velvillighe mod meg there vtinden till thette ath ville hjelpe, endog i samme sag opsatte till the hellige dage vdi juffuel, for ath noghen ethers metbrødre icke tilstede vare, oc ville tha visseligen vthen widere eller lengere fortog skiche meg soa meget, huis lov oc ret er, for huilchen ethers godtvillighedt jeg vdi slig eller andre mode altiidt formercher, jeg ether gantz høyligen med ald fliid vil hafve betacket, erbiwdigt sligt vdi lige made oc støre altiid gierne hos ether at vil forskylde. Skrefvet paa myn gaard i Randers løfverdagen nest efter Luciæ dag aar 1530.

Mogens Gøye, ridder.

Resens Haandskrift: Kjøbenhavns Raadhus osv. S. 952. Tidligere trykt i Orig. Hafn. S. 469.

II s.236

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man jul 14 19:50:29 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top