eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.259

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 234-235
Nummer: 259


<-Forrige . Indhold . Næste->

259.

8 Maj 1530.

Frederik I. lover at overveje en ny Ordinans for Byen, raader til Endrægtighed og tilgiver et Overgreb mod Byfogden.

Wi Frederich meth Guds nade osv. Wor gunst tilforn. Kære venner, widher, thet oss elskeligh Johann Friis, wor secreterer, hafver nw antuordet oss then skichelse oc ordinantze, som i hafve giort udi ethers by oc i hannum andtvordet haffve, huilchen wy nw haffue annamet til os, till wy først kommendis worde till wor stad Kiøbenhafn nw wor Frue dagh visitationis nestkommendis, oc wille tha wide ether ther paa gode behagelighe swar, oc tache wy ether, ath i lode ether finde welwilligen vdi hwesz ærende, som vy haffve befalet osz elskelige her

II s.234

Mogens Gøye, ridder, wor oc Danmarchis rigis hofmester, oc Johann Friis, wor secreterer, met ether at forhandle paa vore veghne, oc bede wy ether, ath i holde god endregth vdi ethers by, saa ath ther ower kommer ingen klagemaal fore osz. Wy wille udi alle maader were ether en naadig oc gunstigh herre oc ramme oc wydhe ethers besthe, saa i osz tacke skulle, oc paa thet at thesz bedre endrecht mwe bliffue her effter oc wære iblant edher, tha hafve wy nw paa thenne tiidh ofvergifvet hues faldtzmaal, som the edhers medborgere ære fallen till osz for en karll, som the thoge ther aff bythinget fran wor byfogethe, thog saa at the holde them af sligt her effter, oc huor saa ydermeere hinder, thaa achte wy thet saa letteligen icke ofver at gifve. Befalendes eder Gudh. Skreffvet paa worth slott Gottorp søndagh Jubilate aar mdxxx. Wnder wort zigneth.

Indført i Resens Haandskrift: Kjøbenhavns Raadhus osv. S. 950-51 af »Raadstuens gamle Papirsbreve«. Tidligere trykt i Orig. Hafn. S. 468.

II s.235

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons jul 16 16:54:48 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top