eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.257

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 233
Nummer: 257


<-Forrige . Indhold . Næste->

257.

24 Marts 1530.

Lejebrev fra Frue Kirke paa en Gaard i Store Færgestræde.

Jegh Lauritz Pedersen, prest och rett alteres eyere till alle gudz helgens altere hoss funten i wor Frowe kyrcke i Køpnehaffn, gør vitterlicth, ath paa thet borgemestere, rodh oc menigh almwe her i byen ville oc schulle her effter være then hellige kyrcke oc hendes personer tess veliger at staa j vilie, venskaff och got naboskaff raeth thennom oc aff theres ydderste macht aff werge oc emod staa Lutters ketterij oc vildfarelsse, haffuer jegh meth werduge faders meth gudt her Joachyn Rønnow, electo till Roskilde domkyrcke, myn kære naadigste herres vilie, raadt och samtycke, vntt oc i leye ladit och meth thette mith obne breff vnder och i leye lader beskeen man Lauritz Vilde, borgere i Køpnehaffn, hans høsfrue, naar gudt will hanum nogen till føgendes vorder, begges theres ecte børn oc theres arffuinge en forscreffne myn alteres gordt och grundt ligendes i Store Fergestræde sønden optill en vicariorum capittels gaardt, som Hans van Ryen nw i boer, norden optill then gordt, som Hermen Hollendere j boer, meth alt syn rette tilligelsse osv. meth sodant skæll och vilkor, ath the schulle forscrefne gordt bigge och forbædre, besunderligen eth stenhus tw loffth høyth vdt till aelgaden eller hwo thet icke formwer eth merckelicth hws mwrit emellon stolpe tw lofft høyth, meth anden god køpstædz bigningh inden i gorden och meth stentagh oc samme gord oc bigning vtij gode mode wedt macht holle osv. for 10 Mk. aarlig Landgilde og Fuldmagt til at sælge og pantsætte. Till iddermere vitnesbyrdt oc fastere foruaringh ath saa stadicht, fast och vbrødeligen holdes scall, henger jegh mitt jndzegle næden for thette mith obne breff meth tesse effterscreffne hederlige och danne mendz indzegle, som ære her Jacop Anderson, her Hans Gunneson, vicarier j wor Froe kyrcke i Køpnehaffn, som jegh them ther om kerligen bedet haffuer. Screffuidh jomffru Marie afften annuntiacionis anno domini mdxxx.

3 Segl hænge under. Orig. paa Perg. i Geh. Ark.

II s.233

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons jul 16 16:53:23 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top