eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.252

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 230-231
Nummer: 252


<-Forrige . Indhold . Næste->

252.

7 Avg. 1529.

Niels Stemp faar Kongens Beskærmelsesbrev og faar alle sine Ejendomme igen.

Wii Frederich met gutzs naade etc. gøre alle vittherligt, att Niels Stemp haffuer nu verit vdi voer nøge fore sin forsømellse, handt haffde emodt oss och vii nu ther fore igenn haffue nu taget, anammit och vnttfanget och met thette vortt opne breff tage, anamme och vnttfange forscrefne Niels Stemp, hanss hostruff, børnn, hion, tienner, godtzs, rørendes och vrørendes, ehuad thet helst er eller neffnis kandt, intthett vndtaget, vdi voer kong. hegenn, vern, fredt och beskermelse besunderlig att forswaare, beskerme och fordagtinge till alle rette. Samledes haffue vii aff samme gunst och naade vntt och

II s.230

tilladit, att forscrefne Niels Stemp maa och schall her effther igenn anamme, nyde, bruge och behollde allde sine gaarde, hws, jordt, godtzs, rørendes och vrørendes, ehuor thett findes i Kiøpennhaffnn eller anderstedtzs her vdi riiget, frii och vbehindret vdi alle maade och vbehindret indtkreffue och vppebere alld thend gelldt, som hannum tillstander enttenn her vdi riiget eller anderstedes aff alle, som hannum skylldige ere, daag saa att hand och scall redeligenn bethale eller tillfredtz(!) alle, som hannd plectug och skylldug er. Thesligeste maa och schall hand her effther vere bliffue boendes och besiddendes vdi huilckenn købstadt hannum liwster attbygge och boe vdi her vdi wortt riige Danmarck eller vdi wortt furstendom Sleswiig, huor hand seg best nere och bierge kandt, vndertaget vore kiøbsteder Køpennhaffnn, Mallmø och Hellsingøer. Cum inhibitione solita. Datum Haffnie leuerdagenn nest effther sanctj Petri ad vincula dag, aar etc. mdxxix.

Dominus rex per se.

Reg. o. a. Lande III. 256. Brevet er igjen overstreget i Registranten.

II s.231

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons jul 16 16:50:18 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top