eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.229

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 221-222
Nummer: 229


<-Forrige . Indhold . Næste->

229.

8 April 1525.

Lejebrev af Kapitlet paa 3 Boder med Abildgaard og Have i det Stræde vest for Ny Raadhushave.

Jeg Jenss Jenssen, skredere oc borgere i Kiøpnehaffn, giør witterlict for alle nerwærendes oc komme scullendes met thette mitt

II s.221

obne breff, att ieg aff well beraadt hw oc met myn kiere hwsfrues Odæ Ericks dotters, som ieg nw haffuer, raad oc samtycke oc begges wore æckte børn haffue i leiæ anammett aff hederlige mendt Knwtt Walckendorp, degen i fornefnde Kiøpnehaffn, oc menige capitell ther sammestedtz tree wor Fruæ kirckes boder, gardtt oc grundtt mett abbellgardt oc haffuen, som høør till samme boder, liggendes i thet strædæ westen for Ny Raadhwss haffuen i sancti Clementz sogn oc synden nest apostolorum alteres gardtt, Lauritz Greerssen nw i boer. Blandt Betingelserne nævnes, at de skulle lade bygge fornævnte 3 boder af ny god duelig Bygning, muret mellem Stolper ud til Gaden og med Stentag inden 3 Aar og for 10 Mk. aarlig Landgilde. Vidner Lauritz Guldsmed og Rasmus Skredere. Giffuet i Køpnehaffn palme løffwerdage aar efftter gwdz byrdtt twssendæ femhwndredæ tiwffwæ paa thett femthæ.

Det første Segl fattes. Orig. paa Perg. i Geh. Ark. Udenpaa: Jens Jenssens recognitz paa en gaard, som ligger vesthen i thet stredhe ved thet nø radhwss.

II s.222

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre jul 4 07:48:52 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top