eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.227

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 220-221
Nummer: 227


<-Forrige . Indhold . Næste->

227.

29 Dec. 1524.

Lage Broks Arvinger faa udbetalt hvad Hr. Henrik Krummedige skyldte paa en Gaard i Kødmangerstræde.

Vy efftherscreffne Sewren Jwde, velbyrdig mandz her Axel Bragdes tienere oc foget y Byrdinge kloster, Rasmus Scriffwere, vel-

II s.220

byrdig mandz her Trwidh Gregerssens tienere, och Gregers Nielssen, velbyrdige mendz her Per Lyckes och Niels Brocks mynnige sende bwd, kennes oss oc vitterligth gøre meth thette vort opne breff, at vy alle endrectelige paa vaare kære herrer och hosbondes vegne at haffwe anameth och oppebaaret aff hederlige mendh her Jørghen, prior vtj Helligestes i Malmø, her Niels Brwcke, sogne prest vtj Ingelsted, Jørghen Kock, borgemester vtj Malmø, och Hans Jenssen Scriffwere, burgere samme stedz, iiijc oc xv marck danske penninge, som velbyrdigh mand och strenge riddere her Hienrick Krwmmedige jndlacth haffde till forscreffne Hans Jenssen paa velbyrdig mandz her Lage Brocks arffwinges vegne, hwes siæll gwd naade, faare the tiil tal och rettighed, som forscreffne her Lage Brocks arffwinge haffwe tiil then gaard, som her Hienrick Krwmmedige haffwer liggendes vtj Køpenhaffn i Kødmangere stredet. Ydermere haffwe vy leweret fran oss vij permens breff meth theris jndsegle, som lye paa samme gaard, och et her Hienrick Krwmmedigis bekennilsse breff, lydendes paa samme iiijc och xv marck penninge, meth nogle gamle papyrs breff etc. Tiil ytermere vitnesbyrd haffwe vy forscrefFne Sewren Jwde, Rassmus Scriffwere och Gregers Nielssen trycth vaare signet neden paa thette vort opne breff. Screffwet i Malmø sancti Tome dag Canturiensis anno domini mdxxiiij.

3 Segl ere paatrykte. Orig. paa Papir i Geh. Ark.

II s.221

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre jul 4 07:46:45 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top