eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.216

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 208-209
Nummer: 216


<-Forrige . Indhold . Næste->

216.

3 Avg. 1517.

Karmeliterne i Helsingør faa kgl. Brev, at St. Jørgens Kapel og Gaard udenfor Kjøbenhavn maa efter Dr. Peder Albretsens Død henhøre under Ordenens Gaard i Kjøbenhavn til Oprettelsen af et Kollegium.

Wor frwe brødre aff carmelither orden vdij Helssingør fincke swodan breffuet. Gøre alle wiitherligt, att wij aff wor sinderligen gunst og nade, sw och then allsommegtigste gud oc iomffrw Marie till loff, heder oc ere, pa thet at iomffrwe Marie kloster i Helsingør aff carmelither orden maa her effter dhess ydermere forbedris oc ther vdinden guds thieneste, oc sameledes pa thet at the prestere oc brødre, som ther nw inde ere oc her effter komendes worde, ma oc skulle her effter dess indeliger oc troligere bede till then allsommegtigste gud fore oss, wor kere herre herrefader koning Hanss oc andre wore forfedre, framfarne koning i Danmarck, hwess sielle gud nade, oc sammeledes wore effterkomere koninger her i riget, tha haffue wij wndet oc tilladet, oc mett thette wort opne breffuet wnde oc tillade, att wort oc kronens hospitalet sancti Iørgens capellæ och gard her wden fore Køpnehaffu maa oc skall her effter, nar oss elskelige docther Peder Albrechtssøn dødt oc affgangen er, ware oc bliffue till then gard, forscrefne wore frwe kloster i Helsingør haffuer her i Køpnehaffn ligendes, mett alle syn rette tillegelsse till ewiig tiidt, till at opholle her met et collegium, som klosters brødre kunde vdij studere oc forbedres, dog met swo skell, att nar som forscrefne docther Peder døder oc affgangen er, tha wille wij oc wore epther komende koninger haff dhess mackt hoss oss, før end forskrefne brødere thet annamme pa forscrefne klosters wegne, atgøre en skickelsse pa forscrefne hospitalet, huarledes best ther met kand skickes, at ther met kand pa forscrefne klosters wegne opholles eth collegium her i Køpnehaffn, met huilcket samme collegium oc vniuersiteet her i staden kand met forøges oc forbedres, som tha i alle made nytteligt oc gaffnligtt kand were fore thieres kloster brødre oc andre studenther, som her i Køpnehaffn studere oc komendes worde. Thij forbiude wij alle. Cum clausulis consuetis. Datum ex castro

II s.208

Haffnensi feria 2a proxima post festum beati Petrj ad vincula anno domini mdxvij, nostro sub signeto.

Reg. o. a. L. II. a. 22. Tidligere trykt i Suhms Saml. II. 1. 157-58. Geh. Ark. Aarsberetn. III. Tillæg. S. 25-26.

II s.209

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man jun 30 07:32:14 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top