eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.204

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 189-190
Nummer: 204


<-Forrige . Indhold . Næste->

204.

21 Nov. 1512.

Albret van Gock faar i Mageskifte af Kong Hans en Jord nærved Nikolaj Kirkegaard op til Byens Rende og giver derfor en Gaard ved Østerport.

Jegh Albreth van Gock, borger i Køpnehaffnn, giør alle witherligt, at ieg haffuer nw giordt eth venligt mageskiifthe met høgboren første her Hanss, met gudz nade osv. myn keresthe nadige herre, vdi swo mode, at ieg oc myne arffwinge schulle haffue aff hans nade oc kronen en Hans Nades och kronens iordt her vdi Køpnehaffn, liggendes østhen nest vptill then iordt ieg siisten køpte aff Hans Nade oc swo indtill byens rendhe hoos then østre reest paa sancti Nicolai kirckegardt, som er vdj syn lenge xxx fawgne och vdi syn brede fran gaadhen emod strandhen x fawgne, at haffue, nyde, bruge oc beholde till ewindelige eiedom eige schullendes, och ther emodt schall forscrefne høgborne første och Hans Nades eftirkommere, konninger i Danmarck, haffue aff meg och myne arffuinghe en gard, liggendis vdi Køpnehaffn hoos Østre port østhen vptill en kronens iordt och vesthen vptill en sancti Nicolai iord, som Citze Volters nw haffuer, met all forscrefne gordtz lengelse oc brede, hws och bigningh, liige som hand nw forfwndhen er, at haffue, nydhe, bruge och beholde till ewindelige eigedom eiighe skuilendes, och effter thii at then forscrefne gardt hoos Østreport liggendes bethre er en then iord ieg aff forscrefne høgboren førsthe till magelaw fonger, ther fore haffuer Hans Nade fornøgit meg femhwndredt marc danske osv. Thiill vit-

II s.189

netzbyrd henger ieg mitt eigit intzegell nedhen fore thette mitt opne breff, tilbeedendes fornwmstiighe oc beskenæ mendh Hans Bogbinder, borger i Køpnehaffn, Jens Laurensson, byfoghet, Aariild Hack och Villom van Bommell, borgere her sammesteds, at thee ther met meg besegle. Screffuit paa Køpnehaffn wor Frwe dag presentacionis aar etc. mdcxij.

5 Segl hænge under. Orig. paa Perg. i Geh. Ark.

II s.190

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir jun 10 16:45:20 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top