eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.201

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 187-188
Nummer: 201


<-Forrige . Indhold . Næste->

201.

18 Avg. 1511.

Thingsvidne om, at Borgemester Mogens Saxen skødede til St. Peders Kirke en Vejrmølle vesten for Byen.

Alle the som thette breff forekommer hilsze wij Jens Laurensen, byfoget i Køpnehaffn, Hans Clawesen, borgermesther, Moens Laurenson, Pæder Jonsson, radmandt, oc Hemmyngh Nielson, borgere oc schriffwere i sammestedt, ewindelige meth gudt. Gøre wittherlight oc kennes fore alle som nw ære oc kommeschulle, at aar effther gudz byrdt mdxj mandaghen nesteffther wor Frwe dagh assumpcionis pa Køpnehaffuen bytingh fore oss ock menighæ thingmend then dag thing søgendes, war schicket hederlig oc fornumstig man Moens Saxen, borgermester i Køpnehaffn, huilken som met lowligh thingslydt effter erlig oc velbyrdigh mandz doctor Pæder Skottes oc hederlig qwinnes Wibeke Nielss Offwerlenders effterlewersche i sammestedz befalning oc met begges theres fwldemacht skøtthe oc vploodt fraa them oc alle theres arffuinge oc indt thill sancte Powelss altare i sancti Petri kircke i Køpnehaffn een wædermølle westhen vden for Køpnehaffn liggendes meth iord, ghrundt oc bygning meth all hennes rette tillhørelsze osv. Her pa beddes Hans Grydestøbere oc Nielss Jwdhe skomagere, kircke wærie till forscrefne sancti Petri kircke, pa forscrefne sancte Powelss altares wegnæ oc lowlige fingghe eeth wwillight thingxvithne aff tesze xij effterscrefne dandemen, som ære Oleff Ostridson, Jørghen Libbertson, Oleff Amage, Anders Tithmerson, Mickell Jwde, Jens Mickelson, Morthen Skræddere, Esbern Dantzsere, Søffrin Snytkere, Oleff Matzson, Morthen Schriffwere oc Anders Lasson, borgere i sammestedt, huilke xij forscrefne dandemen aff

II s.187

foghedens befalning i samdreghtelig beraad vtgingghe oc met lowlig thingslydt ighen indhkomme oc alle eendregtelige vithnede pa siell oc sandheedt, at the hørdhe oc saaghe samme dag, at forscrefne skødhe saa gick oc foor innen iiij thingstocke pa Køpnehaffuen bythingh vti alle maade som fore er rørdt, thet wythne wii forscrefne meth wore intsigle nædhen for thette breff hengendes, som giffwet er aar, dag oc stedt, som forschreffuith sthaar.

5 Segl med Bomærker hænge under. Orig. paa Perg. i Geh. Ark.

II s.188

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir jun 10 16:42:36 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top