eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.196

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 179-180
Nummer: 196


<-Forrige . Indhold . Næste->

196.

21 Okt. 1504.

Thingsvidne om Skøde paa en Gaard i gamle Raadhusstræde til Hellig Trefoldigheds Alter.

Alle som thette bref forkomer hilse wii Pæder Jonszen, byfoget i Køpnehafn, Johannes Meszenhem, kalles Bogebinder, borgermesther, Berthram Heckeller, Pædir Henricsen, kalles Buntmager, raadmen, och Hemyngh Nielszen, borger och schriffuer i zamestedt, ewindelighe meth gudt och gøre wii witherligt, at aar effther gutz byrdt md qvarto, mandagen the 11 tusinde jomfruers dagh pa Køpnehafn bytning for oss och menighe tingmen, som then dagh thing søghte, war schichet hederlig och reenlifwelig man her Peder Henricsen, perpetuus vicarius til the hellige Trefoldighetz alther i wor Frue kirke i zamestedt, huilken som meth loulig thingslyudt skøtte och vploedt fraa hannom och alle hansz arfuinge och til forscrefne the hellige Trefoldighetz altær een hans gord, som han køffthe met hans egnæ peninge i forscrefne Køpnehafn, liggendes vdi thet gamle Raadhwssthrædæ vesten nest op tiil then gordt, som han nu sielf vdi boer, och østhen nest op tiil then gordt, som nu doctor Pær Schotte vdi boor i sancte Pæders sogn her samestedz, meth hwsz, jordt, grundt och bøgning, vdi lenghe och bredhæ, vppe, nedhræ i alle maade, som nu forscrefne gordt, jordt och grundt indhegneth och begreben ær, met al hans retthe tilhørelse, inthet vndenthaget, som schal blifue til forscrefne alther effter gafue brefs innehollelse, som ther wppa gifuet och giorth ær, til ewindelige eye æye schulendis, togh met swo schæl, at then person som effter hannom fanggendis worder forscrefne alther, schal arlige aar tiil gode reedhæ gifwæ och fraa sigh anworde alle vicarii[s] i samme kirke 4 skylling grot peninghe, som de strengelige schulle fore holle thwenæ aar tider hwert aar tiil ewiigh tiidh. Item kan och swo schee, thet gudt forbiwde, at swo æy holles som forschrefuit staar, tha schulle hans arfuinge thesz fuldmacht hafuæ til them at taghe och annamme forscrefne gordt eghen vden all hindher eller nogher giensielsze thjer emodt vdi nogher maade. Her wppa beedis forscrefne her Pæder Henricsen och lovlige fik eeth wwilligt thingszvithne af thessze 12 effterscrefne dandemen, som tha ære Pær Bagher, Swendt Bager, Hans Bager, Bo Pungemager, Syer Matsen, Anders Olsen, Mathiisz Jensen, Morthen Hadeller, Jens Laurensen, Jens Nielsen, Oluf Skøtte och Oluf Amage, borgere i samestedh, huilke 12 forscrefne dandemen af fogedens befalning i samdregteligh beraadt vtginghæ och met lowlig thingsliudh ighen indkome, och alle eendregtelige withnede pa theris gode thro,

II s.179

siel och sandheet, at de hørde och saghe zame dagh, at forscrefne her Pæder Henricsen war innen 4 thing stocke pa Køpenhafuens bytning, oploodt och skøtte fraa hannem och alle hans arfuinge och tiil forscrefne the hæligæ Trefoldighetz alter tiil ewerdelig eye forscrefne gaard, thog met swo schel, at swodan thienisthe ther for tiil ewige tiidt holles schal, som føræ ær rørdt. At swo ær fareth, ganget och withnet for osz i sandheet som forscrefuit staar, thet withne wii forscrefne met wore intsigle nædhen for thette bref hengendis, som gifwet ær aar, dag och stædt som forscrefuit staar.

Afskrift i Kallske Manuskriptsamling Nr. 40, i Fol. Tidligere trykt i Ny D. Mag., I. 185-86.

II s.180

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: 21.05.2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top