eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.195

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 178
Nummer: 195


<-Forrige . Indhold . Næste->

195.

21 Jan. 1504.

Sofie Pedersdatter (Høg), Ebbe Mogensens Enke, skøder Kong Hans sin Del i en Gaard paa Østergade op til Østerport.

Jeck Sophiæ Pedhers dotther, Ebbe Maghensens effterleffuerske, giør alle vitterligt meth thette mith obne breff, ath jeck meth myn frij villige ock beradh hwgh ock meth min kære brodhers her Niels Høgss samtycke, som er mynæ børnss loglige och retthæ wæriæ, haffuer nw solt oc affhent oc meth thette mith obne breff selgher, skiødher oc affhendher fran migh oc myne arffwinghæ oc indh til hogboren førsthæ her Hans, Danmarcks, Sweriges, Norges etc. konningh, myn kiæristæ nadiigæ herræ, oc Hans Nadis arffuingæ all then andeli oc part, som megh oc myne børn er till fallendes vdi then gard vdi Kiøffuenhaffn liggendes paa Østhre gade paa then nørre sidhe nesth op till Østre porth vdi sin lenghe och bredhe oc forthaa oc meth all andhen sin retthe tilligilse, jnthet vndhertagith osv. Till vitnisbyrdh oc bedhræ forwaringh ath alle thisse forscrefne artickle faste oc vbrødelige skulle holdes, som forescreffne stande, tha hengher jech meth frij williæ oc widskaff mith jndcegle nethen thette mith obne breff, och haffuer ieck bedhit hedherlige mend oc welbornæ, som ære her Niels Høgh, myn kiære broder, høffuitzmand paa Oleborgh, Ørghen Rwdh, høffuitzmand paa Steghe, Torbern Billæ, høffuitzmand paa Ordinborgh, ock Eggerdh Andherson aff Elmelwndhe gard i Møen henghe theres jndcegle meth mith fore thette breff. Screffuit paa Jwnxhoffvit then søndag nesth effther Fabiani et Sebastiani martirum dagh, aar effther gudz byrdh md quarto.

Det sidste Segl fattes. Orig. paa Perg. i Geh. Ark. Udenpaa: paa then ny brygger gard.

II s.178

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: 21.05.2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top