eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.194

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 177-178
Nummer: 194


<-Forrige . Indhold . Næste->

194.

10 Sept. 1502.

Skødebrev til Albrecht v. Gock paa en Gaard paa Østergade.

Jeg Hans Grym wor nadige herre koningh Hansses kock pa Køpnehaffn slot gør vitterligt for alle, som nw ære oc komme skulle, meth thette myth obne breff, ath jeg meth myn frij villiæ haffuer solth, skøth oc affhent oc meth thette myth obnæ breff sæll, skøder oc affhender fraa meg oc alle mynæ rætthe arffuinge hederlig oc fornumstig man Albrecht fan Gock oc alle hans arffuinge myn gord, jord oc grund i forscrefne Køpnehaffn liggendes pa Østhregade væsthen næst then gord, som her Mowens Ebbesson fordom otthe, østhen nest op till sancti Nicholai kirckes jord, som nw Walther Kniphoff vdi wære haffuer, norden weeth adellgaden, j sancti Nicholai soghen herzammestæds, huilken forscrefne jord, som ær i syn brædæ vdt till gaden aff østher oc j vesther sæx oc thiwge siælensche alnæ eeth quarteer myndre, vdi syn lenghæ aff nør oc i synder otthæ oc firæsindzthiwe siælensehe alnæ, vdi syn bredæ pa then nørre endhæ aff østher oc j vesther sæxthen siælensche alnæ eeth quarteer mindræ osv. Thill ydermere viisse och bædre forwaringh at swo i sanning ær oc swo vdi alle made wbrødelige holless skall, som foræ ær rørdt,

II s.177

haffuer jegh hengdt myt jntsigle nædhen for thette myth obne breff oc kerlige tilbedendes hederlige oc forsiwnlige men, som ære broder Pæder Plogh, prier i then Hæliandz closter i Køpnehaffn, Mattis Tidkessen, Hans Bøtkere oc Henningh Nielssen, borgere oc schriffuere i zammested om theres jntsigle till ydermere wiitnisbyrd her foræ. Giffuet i Køpnehaffn aar effter gudz byrd thusende fæmhundredæ vppa thet andre, løwerdagen nest effter wor Frwe dag natiuitatis.

5 Segl hænge under. Helligaands Klosters Segl er smukt bevaret. Orig. paa Perg. i Geh. Ark. Sammesteds 2 Thingsvidner om samme Skøde dat. Mandag efter St. Ambrosii Dag.

II s.178

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: 21.05.2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top