eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.191

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 174-176
Nummer: 191


<-Forrige . Indhold . Næste->

191.

Omtrent 1499.

Klage over Forurettelser med Lejemaalet af en Gaard i Pilestræde, hvor Bo Bager i sin Tid opfyldte et Morads og byggede en Gaard, tilhørende Margrete Alter i Frue Kirke.

Kære herre oc domere, werdes at widhe, at myn husbonde Bo Bagere, gud hans siell nadhe, haffde till leye aff then dannæ

II s.174

mandh ther sancte Margrethe altare haffdhe j wor Frwæ kirke her j byen wdi syn oc syn husffrws oc barns tiidh een gardh eller gardstedh j Pylæstrædet, som han selff opbygde aff een dynæputz, ok at wedh the daghe forscrefne Bo myn husbonne giordes sywgh, foreentes jeg meth her Lawrens, som nw forscrefne altare haffwer, saa at han loffwedhe, at forny thet leyebreff jndh pa migh, myne børn oc husbonde, om jek nogher fongende wordhe, effther Boos dødh; forscrefne Boo døde sancti Knwt konges dagh, som fall paa een torsdagh, tisdaghen ther nesth effther antwordhe her Lawrens migh breffwet oc læsde meg thet effther myn behaffuingh, som thalet wor, enthet benæffnedhe Boo Bagere ther wdj, æller at jeg skulle jnnen fire aar bygge sodanth hws oc mwr til gadhen, eller at, om sa skede, skullæ myt breff wære døth, paa then godhe thro oc loffwe anamedhe jeg breffwet oc gaff hanum effther syn begære iij rinske gylldhen oc gaff for hwer there iij marck, item xx marck, item iiij marck rede penninge. Noghet effther at her burgmestere lesde meg samme breff, lighe som thet lydher, tha lodh jek strax talæ her Lawrens til, hwij han haffdhe saa screffwet emodh then godhe thro oc loffwe, han hadhe meg tilsagth oc ther paa vpboret myth guldh oc penge, hwadh han swaredh migh, maa han selff sighe. Kyære herre, formercke l wel, om thet kan wære troligth, at jeg skullæ vele kiøpth myth breff till Boo Bagere, effther jeg wisdhe, at han haffdhe selff liiffz breff paa then gardh. Item wor wel kenneligt, at han kwnne ickæ leffwe, som han oc døde jnnen thes, at jeg feck breffwet, doch at datæ i breffwet ær symer [i.e.: sidermere] screffuen. Item at jeg skulle beplicthet migh at bygge saadant hws innen iiij aar, som breffwet lydher, men om saa komme, at jeg ther selff boendhe wordhe, tha willæ jek bygge eeth tw loffthe hws. Nw lydher ickæ breffuet pa myn husbondhe, jeg finge, saa wille han oc ickæ bygge, jcke haffde jeg heller paa sadan bepligtinge giffuet her Lawrens sa mange guldh oc peninge for syt breff, som pleyer ickæ at giffues wdhen een gyllen eller een tønne tyesth øll. Kære herre, jeg haffwer hørth, at thro oc loffwe bør at holdes, jegh haffwer oc well vden alt falsk huldhet oc holde forscrefne her Lawrens then thro oc loffwe, jeg hanum tilsagde oc setther i retthæ for ether, om han ær mig thes oc plictiigh ighen oc saa ladhe om scriffwe syt breff wedh the maade taleth wor, oc som han wisthe, at Boo Bagers breff, han hade ther paa, lydher. Well her Lawrens sighe, at thet wor talet, som han haffwer screffwet, thet burde hanum at bewisæ effther sadhen tilgangh, oc effther at enghen wor hoes eller talede os emellom, som vitne kan pa nogher

II s.175

sidhe, wil ether werdighedh owerweigeth, hwad næst kan tøckes wædh sannen, heller thet jeg sigher eller han, och skilghe os ther om at meth retthe, som forscrefuet ær.

Udateret Optegnelse paa Papir i Geh. Ark,

II s.176

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: 21.05.2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top