eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.187

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 172-173
Nummer: 187


<-Forrige . Indhold . Næste->

187.

15 Okt. 1498.

Magistratens Dom, hvorved en Gaard paa Nørregade tildømmes Hans Knudsen af Jonstrup.

Alle men, som thette breff forekommær, witherligth gøræ wij borgmesther ock radh i Køpnehaffn ewindeligh meth gudh och gøræ witherlicth meth thette worth opne breff, ath aar effther gutz byrdh mcdxc octauo mandagh nesth effther sancti Dionisii martiris dagh effther wor kære nadige herres konning Hansses befallingh wore skickede fore oss i rette paa Køpnehaffn radhuss hedherligh och renliffueth man her abbeth Matis aff Knardrop paa then enæ side och welbyrdigh mandh Hanss Knutsson aff Jonstorp paa then andhen side om trette och delæ, som thennum emellom wore fore æn gordh ligendes i Køpnehaffn paa Nørregade, huilken gordh forscrefne her abbeth Mattis sagde, ath Jenss Wiliomsson aff Slaslundh haffue wnth och giffuet till theress klosther fore sin siellss bestandelss och gutz tiænistes øgelsses skyldh, och mente forscrefne her abbet segh thet ath bewise meth eth testamenth, som han then samme tiidh fore oss i rette lagde. Tha effther till tall och genswor och effther then bewisningh, som fore oss paa then tiidh i rette wor lagdh, kwnne

II s.172

wij ey till dømme forscrefne her abbeth Matis thenne forskrefne gordh ath nyde eller brwges paa forscrefne klostherss [wegne], wdhen han kwnne framdeles komme meth bethre bewisningh ther paa, och wor then dagh theriss retthe tegtæ dagh om forskrefne sagh for oss i rette ath wære. In cuius rei testimonium signetum ciuitatis Haffnensis presentibus inferius est impressum. Datum anno, die et loco quibus supra.

Seglet fattes. Orig. paa Perg. i Geh. Ark.

II s.173

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: 21.05.2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top