eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.186

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 171-172
Nummer: 186


<-Forrige . Indhold . Næste->

186.

24 Avg. 1497.

Lejebrev paa en Gaard tilhørende St. Peders Kirke, i det gamle Raadhusstræde.

Alle som thette breff forekommer witherlicth gør jegh Nielss Person Glarmesther, borgher i Køpmanhaffn, ath jek meth myn kære

II s.171

hwsfrwess Ælness wilie, samtyckæ och folbwrdh haffuer i leye annamet i beggæ wor liffs tiidh aff ærligh mendh doctor Erich, deghen i Køppenhaffn till wor Frwe kirckæ, Per Andhersson och Trwelss Olson, borgher i Køppenhaffn, æn sancti Petri gordh och grwndh, som iek nw selffuer wdi boor, ligendes i thet gamblæ Radhuss strædhe westhen nesth æn then Heliantz klosters boligh och grwndh, som Per Anderson Bryggher i boer och i leye haffuer aff priær till forscrefne klosther i Køppenhaffn, østhen nesth Anderss Lassen woghen karll gordh och bolig, hwes halffdell her Symen canick haffde køpth aff Talæ Mickelss och forskrefne Anders Lasson sidhen igen fick for nestæ køp och nw selffuer wthi boor osv. De skulde holde Gaarden færdig med godt Stentag og give aarlig 6 Sk. grot af denne Gaard og af den Bryggekedel »som iek oc forscrefne myn hostrv Ælnæ haffue lang tidh haffdh meth forscrefne gordh och framdeles skulde beholde wor liffs tiidh«. Til ythermere forwaringh bedher jek hedherligh men Nielss Scriffuer radman, Jenss Hallensfader och gamblæ Jenss Skrædher thette mith opnæ breff at beseglæ, thi iek haffuer icke selffuer insigell. Datum Haffnis vigilia Bertholomei appostoli anno domini millesimo quadringentesimo nonagesimo septimo.

Af Seglene er Nr. 2 tilbage. Orig. paa Perg. i Geh. Ark.

II s.172

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: 21.05.2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top